ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2004036 מתאריך 15/12/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 250/ 2שינוי ייעודי הקרקע מאזור תעשיה לשטחים למגורים לבנית 1603 יח"ד21/05/2007
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3107שינוי יעוד מאזור חקלאי לאיזורים: - למגורים מיוחד, לתעשיה,לתעשיה עתירת ידע ועוד17/04/2005
נס ציונהתוכניתנס/ 151שינוי יעוד הקרקע מחקלאי למגורים א', לשטח ציבורי פתוח לשטח לבנייני ציבור ולדרך.08/06/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ 1261/ 30.25/06/2006
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 2/ 2/ 10/ 2מבנה משרד לנהגים וקיוסק.26/06/2008
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 105/ אמזרח תל-מונד05/01/2012
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 116ראש העין -חיבור מחלף אבן העזר לשכונות ותיקות.
חבל מודיעין, לוד, רמלהתוכניתמח/ 146דרך מס' 4021/09/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ 2004/ אתוכנית פת/ 2004/ א05/01/2006
שורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ 266קביעת הוראות בעניין זיקת הנאה למעבר הציבור וזיקת הנאה לחניה עבור הציבור.20/08/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ 1215/ 17תוכנית פת/ 1215/ 1728/06/2006
עמק חפר, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, עין החורשתוכניתעח/ 201כביש גישה לקיבוצים27/02/2006
רחובותתוכניתרח/ 2200שינוי ייעוד של מתחם א' משטח חקלאי לאזור מגורים, שצ"פ, מבני ציבור + גן הפקאן12/12/2007
רחובותתוכניתרח/ 2005/ יאקביעת שטח למחלף הכניסה הצפונית לרחובות.25/09/2006
נתניהתוכניתנת/ 537/ 30שכ' בן גוריון הקמת שני מבנים על חלקה, שינוי יעוד לאזור מגורים רב קומות.31/08/2005
טייבהתוכניתטב/ 3155קביעת חזית מסחרית ומפרץ חניה,הגדלת אחוזי בניה,הקטנת קוי בנין,שינוי מגורים ג לד