ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2004025 מתאריך 29/11/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חוף השרון, געשתוכניתחש/ 8/ 11ש.יעוד מחקלאי לתעשיה, מסחר וכו'
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 5/ 1תוכנית שד/ 19/ 5/ 1
לודתוכניתלד/ 138/ 1הגדלת אחוזי בניה של שטח שימוש עקרימ-159.57 אחוז ל- 172.08 אחוז23/06/2005
הוד השרוןתוכניתהר/ 1400/ 1תוכנית הר/ 1400/ 1
לב השרון, שער אפריםתוכניתצש/ 7/ 22/ 8מ-"חקלאי", מ-מבני ציבור", "מדרכים" מ-"ש.צ.פ" ל-מגורים ש.צ.פ. ומתקנים הנדסיים.
נתניהתוכניתנת/ 366/ דתוספת מגורים במסגרת השכונה הקיימת לבניה צמודת קרקע שכ' נאות גנים.12/10/2008
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 60/ 3/ 9הוספת 120 מ"ר לשטחים העיקריים והפחתתם מהשטחים למטרות שרות.13/09/2005
גזר, כפר בן נוןתוכניתגז/ 21/ 11הגדלת השטח המיועד למגורים באזור מגורים חקלאיים עד לגודל 3 דונם.
רחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 9/ 1תוספת יח"ד ב-ק.הקרקע סה"כ 10 יח"ד,העברה משטחי שרות לשטח עיקרי,הוספת שטח עיקרי.29/03/2005
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 186/ 9/ 1הארכת הפעלת הדרך הזמנית מכביש 44 למתחם הקריה החלקאית ב-5 שנים נוספות.25/08/2009
חוף השרון, שפייםתוכניתחש/ 31/ 24מרכז מוטורי לנהיגה להדרכת נהיגה ולדרך חדשה.
נושאמחוז מרכזנושא כללי
תוכניתתמא/ 36/ א/ 1תכנית מתאר ארצית לתקשורת - מתקני שידור קטנים