ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2004026 מתאריך 06/12/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 3002שינוי תכנית קיימת המאופיינת בבינוי צמוד קרקע, לשכונת מגורים בת 250 יח"ד.02/06/2004
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 138.
טייבהתוכניתטב/ 3068שינוי יעוד מאזור חקלאי07/03/2010
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 28תוכנית הר/ 1000/ 19/ 2803/03/2005
הוד השרוןתוכניתהר/ 58/ 3/ ההרחבת חדרי גג בקומה ד'.18/05/2005
כפר סבאתוכניתכס/ 21/ 11/ אבית אבות מסחר + משרדים.
לב השרון, צור משהבקשה ועדה מקומיתצש/ ש/ 83שמוש חורג, תוספת בניה לחדרי אחסון+משרדיים+מבנים טרומי
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
שורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 294יעוד השטחים לדרך ולשטחים חקלאיים, יעוד שטח הדרך להקמת גשרים גשרונים מנהרות תעל30/04/2007
כפר סבאתוכניתכס/ 21/ 10/ ד/ 1הקלה מתמא/3 (ק.ב. ממרכז כביש 35-531 מ'),שינוי מגורים ב' ל:מסחר,משרדים,ת' עתירת
תוכניתתמא/ 23/ אהקמת רשת מסילות ברזל למערכת הסעת המונים משולבת במטרופולין גוש דן15/10/1998
נושאמחוז מרכזנושא כללי