ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2004027 מתאריך 20/12/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 135מקבת ינוב - מגורים,בניני צבור,מסחר משולב עם דיור,ש.צ.פ.08/07/2010
זמורה, רחובות, שורקות, ברנר, קרית עקרון, גבעת ברנרתוכניתמח/ 145/ גמערכת מחלפים/מחלפונים בכביש 40. (בילו,עקרון וברנר)21/07/2008
עמק לודתוכניתמח/ 150שינוי ייעוד שטח חקלאי ודרך למתחם "חנה וסע"15/03/2005
לודתוכניתלד/ 1300/ 2תוכנית לד/ 1300/ 2
לודתוכניתלד/ 1300/ 3תוכנית לד/ 1300/ 3
לודתוכניתלד/ 1300/ 4תוכנית לד/ 1300/ 4
לודתוכניתלד/ 1300/ 6תוכנית לד/ 1300/ 6
לודתוכניתלד/ 1300/ 5מוסד
נתניהתוכניתנת/ 603/ אתוכנית נת/ 603/ א07/07/2005
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 6/ 78התחדשות עירונית בשכונת אלקלעי - ראשון לציון11/11/2008
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 200שינוי בקוי בנין, הגדלת אחוזי בניה, הגדלת מס' יח"ד, קביעת הוראות בניה.07/07/2005
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 242/ 1שינוי יעוד מ"קרקע חקלאית" ל"מתקנים הנדסיים" ו"מאגר קולחין" מתקן לטהור שפכים.29/09/2005
עמק חפר, שרונים, כפר יונהתוכניתמח/ 177דרך 571 קטע מזרחי, בין מפעלת מעברות לכביש 5714,
טירהתוכניתטר/ 2591ביטול חלק: מש.צ.פ. והמרתו למגורים ג',ממגורים ג' והמרתו לשביל.קביעת הוראות בניה15/03/2005
טירהתוכניתטר/ 2628ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.03/05/2005
עמק חפר, עין החורשתוכניתמח/ 207דרך 581 בקטע עין החורש -דרך 444.
רחובותתוכניתרח/ 800/ א/ 28העברת ש.צ.פ. מהחלק האחורי של המגרש לחלק הקדמי, שינוי ממגורים ב' למגורים;17/04/2005
רחובותתוכניתרח/ 1250/ 73/ 1תוספת שטח עיקרי מ- 110% ל- 120%.18/05/2005
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ טולהחיל את ת. כס/1/1/גג וכס/1/1/מ על תקוניהם על המגרש באזור מגורים ב-ג בכס/במ/2.29/03/2005
רחובותתוכניתרח/ 550/ ד/ 20/ 7תוספת מרפסת מקורה שטח 70.50 מ"ר לדירה קיימת קומה רביעית וחמישית בבית משותף קים08/12/2005
שרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 54בריכת שחיה, הגדלת שטחי הבניה המותרים לשטח עקרי ושטח שרות, קביעת הראות בניה.
רחובותתוכניתרח/ 950/ 32שינוי יעוד מש.ב.צ. וש.צ.פ. לדרך.18/05/2005
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 82/ 1תוספת 140 מ"ר לשטחים העיקריים לדירות,תוספת 96 מ"ר לשטחים עיקריים למרפסות מקורו17/04/2005
נושאמחוז מרכזנושא כללי