ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז

מס' 2004124 מתאריך 31/01/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 29/ 2/ 2שינוי קווי בנין בתחום הש.צ.פ31/07/2005
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 21/ 9/ 5/ בקביעת בינוי לאזור מגורים, קביעת הוראות, תובפת 5 יח"ד17/07/2005
חבל מודיעיןתוכניתגז/ מק/ 401/ 23איחוד מגרשים, איחוד וחלוקה מחדש והרחבת שטח המיועד לחניה ציבורית10/10/2005
רחובותתוכניתרח/ מק/ 1200/ 58ביטול הוראה לאיחוד וחלוקה של החלקות, תוספת יח"ד, תוספת קומות, שינוי קוי בנין19/06/2005
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1209/ 86הגדלת מספר יח"ד, שינוי קו בנין צדדי, הבלטת מרפסות שמש לפי התקנות30/06/2005
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 24/ 10/ 1תוספת יחידת דיור , איחוד וחלוקת שטח, קביעת קווי בנין, קביעת שטח מינימלי למגרש19/06/2005
עמק לוד, אחיעזרתוכניתגז/ מק/ 391/ 45שינוי קוי הבניין, העברת זכויות, שינוי גובה, שינוי הוראות17/07/2005
נתניהתוכניתנת/ מק/ 750/ 19/ אתוספת יח"ד, תוספת קומה.21/04/2005
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1217/ 18הקטנת קווי בניין מערבי עבור ממדי"ם לכל הבניין.
נתניהתוכניתנת/ מק/ 307/ 28/ י/ 2/ אחלוקת המגרש בהסכמת בעלים, הגדלת מס' יח"ד.11/04/2005
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ מק/ 23/ 2שינוי הוראות בדבר הבינוי והעיצוב האדריכליים10/05/2005
חבל מודיעין, שילתתוכניתגז/ מק/ 159/ 20איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת הבעלים
נס ציונהתוכניתנס/ מק/ 20/ 7/ 3הוראות בדבר איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים31/05/2005
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 10/ א/ 9שינוי תכנית בינוי בסמכות ועדה מקומית17/07/2005
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 50/ 12איחוד וחלוקה מחדש ללא הסכמת בעלים
רמלהתוכניתלה/ מק/ מ/ 16/ 13איחוד וחלוקה של מגרשים, הגדלת שטח הדרכים, הגדלת שצ"פ
רמלהתוכניתלה/ מק/ 100/ 1/ 5שינוי קו בנין קידמי, צדדי, אחורי, הגדלת מס' יח"ד, ניוד אחוזי בניה מקומה לקומה
רעננהתוכניתרע/ מק/ 1/ 330/ דהרחבת רח' התעשיה וזרחין31/05/2005
רעננהתוכניתרע/ מק/ 1/ 430קביעת קווי בנין, תוספת 6% שטח עיקרי19/02/2006
נתניהתוכניתנת/ מק/ 366/ 51שינוי קווי בניין.10/05/2005
חוף השרון, תל יצחקתוכניתחש/ מק/ 45/ 8/ א/ 1שינוי חלוקת שטחי הבניה, תוספת קומה למגרש21/04/2005
לב השרון, תנובותתוכניתצש/ מק/ 8/ 22/ 13שינוי בקו בנין הקבוע בתכנית, שינוי הוראות, שינוי חלוקת שטחי הבנייה31/05/2005
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ מק/ 2/ 1/ 186שינוי קו בנין לאורך כביש 5726/04/2006
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ מק/ 6174קביעת קו בנין לרחוב גורדון לבנין המוצע החדש30/06/2005
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 600/ 6/ 7/ 18/ זחלוקת החלקה למגרשים, שינוי בגודל מגרש בקו הבנין, ניוד שטחי בניה.19/06/2005
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ מק/ 6173קביעת קו בניין צדדי למבנה הקיים31/07/2005
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ מק/ 3364איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים19/06/2005
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ מק/ 3389קביעת קווי בנין למבנה הקיים , שינוי של הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכלים08/03/2006
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ מק/ 3390קביעת קווי בניין למבנים הקיימים, שינוי של הוראות, קביעת הוראות בניה22/06/2006
חוף השרון, בצרהתוכניתחש/ מק/ 12/ 29קביעת הנחיות להקמת בריכת שחיה פרטית בתחום התכנית
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ מק/ 3386איחוד וחלוקה למגרשים בהסכמת הבעלים31/05/2005
רחובותתוכניתרח/ מק/ 2010/ 19/ א/ 1שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים, הגדלת מספר יחידות הדיור, שינוי הוראות בניה19/06/2005
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1205/ 61חלוקת המגרש, בניה בקיר משותף ללא הסכמה ושינוי, הגדלת מספר יח"ד13/11/2005