ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב

מס' 2005001 מתאריך 07/02/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מזרח השרון, זמרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 442תכנית אב לביוב - זמר.
רמלהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 445תחנת שאיבה צפונית במתחם "מכבי".
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 446תכנית אב לביוב - עריית יהוד.
מצפה אפק, סביוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 448גני יהודה תכנית אב לביוב.
דרום השרון, בית ברל, רמת הכובש, שדה ורבורגבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 447תכנית ביוב רמת הכובש, שדה ורבורג, בית ברל למט"ד שד
נושאמחוז מרכזנושא כללי