ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2005005 מתאריך 02/02/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
פתח תקוהתוכניתפת/ 178/ 3/ אתוכנית פת/ 178/ 3/ א08/11/2005
פתח תקוהתוכניתפת/ 2000/ 11/ האצטדיון כדורגל.13/09/2005
שורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ 266קביעת הוראות בעניין זיקת הנאה למעבר הציבור וזיקת הנאה לחניה עבור הציבור.20/08/2006
לודתוכניתלד/ 161פיתוח שטח למשרדים ולתעשיות עתירות ידע, באזור התעשיה הצפוני בלוד20/03/2008
גזר, חבל מודיעין, רמלהתוכניתמח/ 90/ ארג"ם19/06/2006
לודתוכניתלד/ 6131שער העיר שכונת מגורים 220 יח"ד05/08/2010