ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2005003 מתאריך 08/02/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 7תוכנית הר/ 1000/ 19/ 721/05/2007
טייבהתוכניתטב/ 3151חלוקת המגרש להקמת מתקן הנדסי, הריסת המסומן להריסה.28/08/2006
שורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 12הפרדת מגרש מגורים א' מחלקה א' של נחלה.
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 37/ א/ 7קביעת אזורי מסחר ומשרדים ופרוט הזכויות בהם.
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6161המרת שטח ציבורי פתוח לשטח פרטי פתוח.15/02/2007
דרום השרוןתוכניתשד/ 194זכויות בניה למבנים חקלאיים, קביעת תנאים להוצאת היתרי בניה.
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 37קביעת יעודי קרקע ל:אזור מעורב:משרדים ומגורים,ש.ב.צ,ש.צ.פ.שבילים להולכי רגל ולר
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 43/ 11תוספת שטח לסגירת מרפסות בקומה א' של דירות הגג.26/12/2007
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 66/ בשינוי קו בנין והגדלת אחוזי הבניה- שטחים עיקריים ושטחי שירות26/01/2011
דרום השרוןתוכניתשד/ 1002/ 17שינוי יעוד מש.צ.פ. לשטח למגורים.17/09/2008
שורקות, גדרות, כפר מרדכיתוכניתבר/ 174/ 2שינוי לתכנית מיתאר מס' בר/ 17421/07/2011
טירהתוכניתטר/ 2664קביעת חמש יחידות דיור בשלוש קומות על המגרש, הגדלת אחוזי בניה, קביעת קוי בנין.10/05/2006
טירהתוכניתטר/ 2347/ 1הגדלת אחוזי בניה, הקטנת קוי בנין, קביעת הוראות בניה בהתאם לקיים.09/02/2012
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 71/ 4שינוי משטח מסחרי לאזור מגורים א', קביעת זכויות בניה לאזור מגורים א'.
עמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ 20חלוקת ש.פ.פ למגרש חדש למגורים ולש.פ.פ., שינוי יעוד מגרש ממגורים לש.פ.פ.
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5143שינוי משטח לבניני ציבור למגורים א', שינוי מדרך לשטח למגורים א'.20/08/2006
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 76/ אקביעת מסגרת להרחבות דיור, תוספת זכויות., קביעת קוי בנין וגובה מבנה, קביעת הורא
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 52ימה-שכונת סורה.
הוד השרוןתוכניתהר/ 63/ 5קביעת אזור לש.צ.פ.שינוי ממגורים ב' לג',קביעת הוראות בדבר מס' יח"ד וקומות מותר.23/05/2006
נתניהתוכניתנת/ 552/ 34שינוי משטח לבניני ציבור למגורים מיוחד וש.צ.פ,קביעת שטחים עיקריים ושרות,מס' יח"20/03/2008
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 106הגדלת שטח עיקרי במגרש.28/02/2008