ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז

מס' 2005006 מתאריך 28/02/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נתניהתוכניתנת/ מק/ 343/ 19/ האחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים17/05/2010
חבל מודיעין, כפר רותתוכניתגז/ מק/ 153/ 16שינוי בקו בניין צדדי למגורים19/09/2005
רחובותתוכניתרח/ מק/ 2000/ א/ 27העברת אחוזי הבניה, שינוי בקוי בנין19/06/2005
לודתוכניתלד/ מק/ 170שינוי בקוי בנין הקבועים בתכנית12/12/2005
לודתוכניתלד/ מק/ 230/ 3קביעת מסגרת תכנונית להקמת תחנת תדלוק31/07/2005
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 346/ 45שינוי בקו בנין אחורי למבנה עזר מחסן13/11/2005
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 1000/ 19/ 4/ אשינוי של הוראות בדבר בינוי או עיצוב אדריכלי19/06/2005
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 1/ 14/ יחקביעת הוראות ותנאים בכל הנוגע להקמה והפעלה של בריכת שחיה31/05/2005
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ מק/ 282/ 2שינוי בקו בנין קדמי לכביש באזור התעשיה באופן נקודתי17/07/2005
שורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ מק/ 267שינוי יעוד קרקע חקלאית לתחנת תדלוק מסוג ב
גבעת שמואלתוכניתממ/ מק/ 3075/ 19הגדלת שטח לייעוד בניני ציבור על חשבון דרך שצ"פ ומתקנים הנדסיים
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 490/ 1שינוי יעוד משצ"פ ושב"צ לאזור המיועד לבית קברות
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ מק/ 7/ 1/ 220הקטנת קו בנין צדדי לפי המצב הקיים
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 485/ 17/ גשינוי במרחק בריכה מבית מגורים, שינוי קו בניין צדדי31/07/2005
רחובותתוכניתרח/ מק/ 1103/ 7חלוקה מחדש של המגרש, שינוי רוחב חזית, שינוי שטח מגרש, שינוי בקו בניין צדדי
רחובותתוכניתרח/ מק/ 2106/ 4/ א/ 1מגרש קו בנין צדדי לצד מערב, שינוי קו קדמי לצד צפון, שינוי ת.בינוי מנחה.19/06/2005
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 2/ 4/ אקביעת מספר יח"ד, קביעת בינוי.19/06/2005
עמק חפרתוכניתעח/ מק/ 81/ 13הסדרת קוי בנין בתאם לבניה קיימת30/06/2005
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 52/ א/ 5תוספת יחידת דיור, קביעת קווי בנין לבניה חדשה.
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 88/ 33/ 14שינוי קו בנין אחורי בפינה מזרחית ופינה דרומית.13/11/2005
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 2006/ 3תוכנית לאיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים19/09/2005
רמלהתוכניתלה/ מק/ 240/ 10איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים, הרחבת דרך בתוואי, הגדלת שטחים
נתניהתוכניתנת/ מק/ 750/ 7/ 1איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת בעלים31/07/2005
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 600/ 3/ י/ 1הבטחת פינוי המבנים הקיימים ופריצת המשך רחוב הצנחנים28/05/2006
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 1/ 14/ יטביטול חלוקת המגרש31/07/2005