ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2005005 מתאריך 28/02/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הוד השרוןתוכניתהר/ 1202מתחם 531 שינוי יעוד מחקלאי לתעשיה עתירת ידע,מגורים,מוסדות צבור,ש.צ.פ. דרכים.
דרום השרוןתוכניתשד/ 1000/ גתיירות כפרית-נופש ושירותי תיירות
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 32/ אשינוי למתחם שבין שוק בילו ומתחם הקניון המיעדת את האזור למסחר ומגורים.22/07/2009
דרום השרוןתוכניתשד/ 1000/ 17קביעת תנאים להוצאת היתר לגדרות בטחון ודרך היקפית סביב ישובים07/07/2005
זמורה, שורקותתוכניתמח/ 217קטע צומת גדרה - צומת ראם.30/01/2007
דרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 204"מקום בצמרת" קביעת אזורי מגורים,אזור למסחר ותעסוקה,אזור למסוף תחבורה, ש.ב.צ.
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 195שינוי יעוד משטח מבנה צבור לשטח מסחרי,קביעת הוראות בניה ופתוח,שינוי בקו בנין צד05/02/2006
שורקות, ברנרתוכניתבר/ 290אזור תעשיה ותעסוקה מיוחד, ש.פ.פ, ש.צ.פ. שטח לרצועת דלק, דרכים.
נס ציונהתוכניתנס/ 136/ 3מתחם השוק
חבל מודיעין, כפר רותתוכניתגז/ 153/ 17קביעת שטחי בניה לבתי אריזה, קרור, שזירה ושיווק קיימים עפ"י התשריט.29/12/2005
נושאמחוז מרכז(3)ביוב
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 15/ מאאנדרטת הנצחה בחלק מגוש שיעודו ש.צ.פ.18/05/2005
מצפה אפק, עמק לוד, בית דגן, משמר השבעהתוכניתמח/ 240כביש 412 מצומת בית דגן עד מחלף שפירים.
תוכניתגז/ 436הרחבת רצועת מסילת ברזל קיימת בקטע החיבור נתב"ג - לוד.19/03/2006
רחובותתוכניתרח/ 950/ 39הגדלת שטח מחסן, קביעת קו בנין למחסן אחורי וצדדי 0 כמסומן בתשריט.25/01/2006
רחובותתוכניתרח/ 1200/ 23איחוד וחלוקה בהסכמה,שינוי חלוקת שטחי הבניה מבלי לשנות את סך כל שטחי הבניה המות07/07/2005
שורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 302אתר הטמנת פסולת יבשה ושיקום - נאות לירן.
נושאמחוז מרכזנושא כללי