ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2005006 מתאריך 14/03/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 249גן לאומי נחל שורק.
מצפה אפק, עמק לוד, ראשון לציוןתוכניתמח/ ד/ 103מחלף בית דגן (דרכים 412/44 ).
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 58/ 15המרת שטחי שירות (מחסנים ומחסנים טכניים) לשטחים עיקריים13/09/2005
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 23/ 5/ 2התחדשות עירונית.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 50/ 26התחדשות עירונית ופינוי בינוי במתחם נחלת יהודה
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 94תוכנית רצ/ 1/ 94
טייבהתוכניתטב/ 3076בטול קונטור בניה קודם וקביעת קונטור חדש,העלאת אחוזי בניה.שינוי יעוד קומה20/12/2005
ראש העיןתוכניתרנ/ 300/ אשכונה E בראש העין.
ראש העיןתוכניתרנ/ 275/ אשכונה D הקמת שכונת מגורים.
ראש העיןתוכניתרנ/ 280/ אמתחם F שכונת מגורים.15/02/2012
ראש העיןתוכניתרנ/ 265/ אמתחם A אזור מגורים 2940 יח"ד + משרדים ומסחר.25/11/2010
ראש העיןתוכניתרנ/ 250/ אתוכנית מפורטת מספר רנ/ 250 /א01/05/2012
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 288הנחיות ותנאים לבניית מבנים לחוות תוכים מבלי לשנות את יעודי הקרקע.30/05/2006
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 42/ גתוס' לזכויות בניה מ-200 ל-265 מ"ר,שינוי בקוי הבניה, בגודל מגרש,הג' שטח בריכה.24/07/2005
דרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 200גן אירועים פרדס גן חיים.
דרום השרון, נוה ימיןתוכניתשד/ 156/ 5שינוי יעוד קרקע מקרקע חקלאית לשטח לסילוק פסולת בניין.23/06/2005
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 9/ 23/ 1איחוד מגרשים בהסכמת בעלים,קביעת זכויות בניה,קביעת הוראות לבניית חניון תת קרקעי13/09/2005
פתח תקוהתוכניתפת/ 1255/ 49תוספת זכויות בניה עבור הרחבת יח"ד קיימות, בשטח של 1,250 מ"ר כשטח עיקרי.31/08/2005
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3098/ 13תוספת שטח עיקרי בקומות א, ב, ג, ד.13/09/2005
מצפה אפק, עמק לוד, בית דגן, ניר צביתוכניתמח/ 198דרך מס' 44 - קטע בית-דגן - ניר צבי.
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 26תוספת יח"ד לבנין ע"י שינוי משרד בקומת קרקע לדירת מגורים.24/07/2005
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 205הרחבת דרך ע"י שינוי ממגורים א',שינוי מדרך למגורים א',שינוי קוי בנין,הגדלת % בנ28/11/2005
גזר, רמלהתוכניתמח/ 225דרך מס' 431 - מחלף עם כביש מס' 200.25/09/2008
נושאמחוז מרכזנושא כללי
תוכניתתמא/ 31/ א/ 20/ 1תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה לפיתוח ולקליטת עליה - מחלף מאחז07/09/2005