ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2005007 מתאריך 05/04/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
לודתוכניתלד/ 801גני יער.01/11/2001
עמק חפר, בית חרותתוכניתעח/ 132/ 3בית חרות - הרחבה ב'.27/11/2007
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 500/ 7/ 1שינוי יעוד מקרקע חקלאית לקרקע חקלאית מיוחדת.29/03/2007
עמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 10שינוי מאזור חקלאי מיוחד מושב למשק עזר ולמגרש מגורים.חלוקה בהסכמה,קביעת זכויות09/08/2006
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1482/ 1שכ' נאות גנים - תוספת שטח בניה עיקרי במגורים ב' מיוחד, הרחבת דרך משולבת.
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3077/ 2שינוי מאזור משרדים למגורים מיוחד, תוספת קומות, הגדרת קוי בנין.
שורקותבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 440מועדון בר וריקודים.
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 500/ 2/ 1שינוי מקרקע חקלאית לקרקע חקלאית מיוחדת, הגדרת מרחק בניה מציר הנחל ל-20 מ'
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 281שינוי יעוד מאזור R/6 לשטח לבניני ציבור, קביעת בנין לשימור ושחזור.
נתניהתוכניתנת/ 400/ 5/ 1ביטול תכנית עליות לגג.
נתניהתוכניתנת/ 400/ 5/ 3ביטול תכנית עליות לגג.30/04/2007
נתניהתוכניתנת/ 400/ 5/ 4ביטול תכנית עליות לגג.
נתניהתוכניתנת/ 400/ 5/ 5ביטול תכנית עליות לגג.
נתניהתוכניתנת/ 400/ 5/ 6ביטול תכנית עליות לגג.
נתניהתוכניתנת/ 400/ 5/ 7ביטול תכנית עליות לגג.
נתניהתוכניתנת/ 400/ 5/ 8ביטול תכנית עליות גג.
נתניהתוכניתנת/ 400/ 5/ 9ביטול תכנית עליות לגג.
נתניהתוכניתנת/ 400/ 5/ 10ביטול תכנית עליות לגג.11/09/2007
נתניהתוכניתנת/ 400/ 5/ 11ביטול תכנית עליות גג.05/02/2006
נתניהתוכניתנת/ 400/ 5/ 12ביטול תכנית עליות לגג.21/05/2007
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 99הגדלת זכויות הבניה במגרש.
רחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 21תוספת יח"ד בקומת קרקע.23/10/2006
רחובותתוכניתרח/ 1250/ 38/ באיחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים,שינוי מג' מיוחד למעורב מסחר ומוסד,הרחבת רחובות קי
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 24/ 11שינוי יעוד המגרש, ממגרש מסחרי ליעוד למגורים א'. קביעת זכויות בניה וקווי בנין.10/05/2006
חבל מודיעין, בני עטרותבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 793שמוש חורג אחסון מוצרי קרמיקה.
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6182בית מרקורי 3 - שינוי זכויות בניה וקביעת שטחי שירות מעל ומתחת לקרקע,הסדרת דרכים08/06/2006
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3116/ 1תוספת שטח עיקרי על פי הקיים בקומות הקרקע,א ו-ב מבלי לפגוע בזכויות על מגרש השות08/06/2006