ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2005014 מתאריך 20/04/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3036/ 1.
זמורה, רחובות, שורקות, ברנר, קרית עקרון, גבעת ברנרתוכניתמח/ 145/ גמערכת מחלפים/מחלפונים בכביש 40. (בילו,עקרון וברנר)21/07/2008
שורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ 266קביעת הוראות בעניין זיקת הנאה למעבר הציבור וזיקת הנאה לחניה עבור הציבור.20/08/2006
דרום השרון, כפר סירקיןתוכניתשד/ 969/ גתוכנית שד/ 969/ ג13/05/2007
חוף השרון, בני ציון, בצרה, חרוציםתוכניתחש/ 138בית ספר חו"בב - דרום
אלעדתוכניתאל/ 195/ 4/ 1"ברכת הארץ" תוספת שטחי שרות למבנה מסחרי
דרום השרון, ירחיבתוכניתשד/ 104/ 16שטח "קרקע חקלאית מיוחדת" הקמת רפת- רפת דלה אלי.28/11/2005
דרום השרון, כפר סירקיןבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 664בית שני על החלקה לבין ממשיך +הריסת מבנים.
דרום השרון, גני עםבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 665בית מגורים + בריכת שחיה + הריסות.