ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2005010 מתאריך 23/05/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טייבהתוכניתטב/ 2839הגדלת מספר קומות מ- 3 ל- 4 קומות.הגדלת מספר יחידות דיור,העלאת אחוזי בניה.12/01/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ 1223/ 25.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1256/ 10תוכנית פת/ 1256/ 1004/09/2007
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 26תוכנית הר/ 1000/ 19/ 2627/11/2007
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3300תוכנית ק/ 3300
דרום השרוןתוכניתשד/ 1004/ 5שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח המיועד למגורים ולצרכי ציבור - ג'לג'וליה.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 87/ 1משטח ציבורי פתוח לשטח ציבורי פתוח בשילוב שרותים ומזנון למבקרי הפארק.29/09/2005
חבל מודיעין, בארות יצחקתוכניתגז/ 440/ 27שינוי יעוד במגרש ב' מאזור תעשיה למגרש מסחרי, לתעשיה, מלאכה, תצוגה ומסחר25/06/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ 1241/ 93בית-ארקא תוספת זכויות בניה, תוספת בניין.05/03/2009
טייבהתוכניתטב/ 3134תוספת 4 קומות במקום 2 קומות, הקטנת קוי בניה, קביעת הוראות בניה.29/12/2005
פתח תקוהתוכניתפת/ 1223/ 31לקבוע מסגרת תכנונית להקמת מתחם עסקים משולב בתחנת תדלוק קיימת.דנמרק,ז'בוטנסקי.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1269/ 14מסחר, מגורים, בילוי ומשרדים בשלוב עם שימור מבנים הסטוריים.מע"ר מבנן 3 מתחם ד'
פתח תקוהתוכניתפת/ 1602/ במגורים רמת סיב24/12/2009
פתח תקוהתוכניתפת/ 1011/ 2פינוי בינוי למבנים הישנים ולבנות תחתם חדשים לרווחת הדיירים.
טירהתוכניתטר/ 2608ביטול חלק מ: דרך והמרתו למגורים ג', ממגורים ג' והמרתו לדרך, קביעת הוראות בניה.17/08/2005
נתניהתוכניתנת/ 307/ 28/ 4תוספת זכויות בניה, קביעת קוי בנין.08/08/2007
פתח תקוהתוכניתפת/ 1268/ 71התחדשות עירונית במתחם בר-כוכבא.29/06/2009
נתניהתוכניתנת/ 542/ 8איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים,בטול קטע דרך,תוספת זכויות בניה(עקרי+שרות),תוספת מרתף29/09/2005
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 274שינוי יעוד מגרש ממגורים א' לא' מיוחד,הגדלת מס' יח"ד המותרות במגרש ל2 בבית אחד.10/05/2006
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 5/ 20קביעת תוספת לשטחי בניה עיקריים, בקומות הגג, תוך ניצול חלל הגג הקיים.13/09/2005
פתח תקוהתוכניתפת/ 1223/ 25/ אפינוי מפעלים בינהם מפעלים עם חומרים מסוכנים מהאתר, שינוי בינוי,הגדלת קוי בניין19/03/2006
הוד השרוןתוכניתהר/ 329/ 3/ יט/ 1ביטול מסחר, הגדלת השטח למטרת מגורים.17/08/2005
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתפת/ ש/ 1179שמוש חורג אולם אירועים.
נושאמחוז מרכזנושא כללי
חוף השרוןבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 132שימוש חורג במבני לול לאחסון תצוגה ומועדון.