ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2005011 מתאריך 06/06/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שורקות, גדרות, עשרתתוכניתבר/ 353/ 67תוכנית בר/ 353/ 67
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 111/ 2תוכנית הצ/ 4/ 1/ 111/ 2
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3275תוכנית ק/ 3275
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 12/ 6תוכנית רצ/ 1/ 12/ 6
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 12/ 8תוכנית רצ/ 1/ 12/ 8
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1512איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.שינוי יעוד מאזור מגורים א ושצ"פ לאזור מגורים ג28/11/2005
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 22/ 19ראשון לציון
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 14/ 13שינוי יעוד מ"שטח ספורט" ל"שטח לבניני ציבור"08/11/2005
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 12/ 9שינוי יעוד מאזור מגורים ד', אזור מגורים ג', אזור חקלאי וש.צ.פ. לדרך חדשה.
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 93הגדלת זכויות הבניה לשטח עיקרי.09/12/2008
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 50/ 25שטח לאיגום מי נגר עילי.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 101קביעת תוואי המשך שד' תש"ח מרח' רמז עד לחיבורו לכביש 4311.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 67/ 5אזור לתחנת מיתוג, מתקנים לוגיסטיים ומשרדים.08/02/2010
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 100מערכת דרכים במסגרת מחלף עין-הקורא, בין כביש 4 לכביש 431.05/06/2008
נתניהתוכניתנת/ 700/ 27תוספת יחידת דיור, תוספת זכויות בניה, הקטנת קו בנין.26/12/2007
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 17/ א/ 6קביעת הוראות וזכויות בניה מותרים, קביעת הוראות לזכות מעבר.13/09/2005
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3367שינוי חלק ממגורים ג' לשביל להולכי רגל, קביעת: מבנים להריסה, קונטור לבניה מוצעת20/11/2006
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 93שינוי למגורים מיוחד, ש.ב.צ., ש,צ.פ. וקביעת דרכים חדשות.09/12/2008
ראשון לציוןבקשה ועדה מקומיתרצ/ ש/ 884שמוש חורג ממחסן ממחסן חקלאי לאולם שמחות.
ראש העיןתוכניתתממ/ 3/ 56תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז-שינוי מס' 56 - ראש העין27/12/2005
נושאמחוז מרכזנושא כללי
ראשון לציוןתוכניתתממ/ 3/ 70תכנית מתאר מחוזית - מחוז המרכז - שינוי מס' 70 - ראשל"צ שינוי יעוד