ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב

מס' 2005004 מתאריך 31/05/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז מרכז(3)ביוב
רעננהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 462מכון טיהור רעננה, טיפול משלים בקולחים-סינון.
עמק חפרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 459מט"ש עמק חפר - תכנית כללית לשיפוט.
חבל מודיעין, בית עריףבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 460תכנית ביוב במסגרת מ.א. חבל מודיעין.
חבל מודיעין, בן שמן (מושב)בקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 461בקשה ועדה מקומית מח/ ש/ 461
נושאמחוז מרכזנושא כללי