ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2005020 מתאריך 29/06/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק חפר, אלישיב, אמץ, בארותים, בורגתה, בית הלוי, בית חרות, גבעת חיים אחוד, גבעת חיים מאוחד, גן יאשיה, המעפיל, העגן, חבת ציון, חגלה, ידידיה, כפר הרא"ה, כפר ויתקין, כפר חיים, כפר מונש, מכמרת, מעברות, משמר השרון, עין החורש, עלשתוכניתעח/ 191נחל אלכסנדר.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1261/ 30.25/06/2006
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 2/ 2/ 10/ 2מבנה משרד לנהגים וקיוסק.26/06/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ 2000/ 11/ האצטדיון כדורגל.13/09/2005
שורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ 266קביעת הוראות בעניין זיקת הנאה למעבר הציבור וזיקת הנאה לחניה עבור הציבור.20/08/2006
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 242/ 1שינוי יעוד מ"קרקע חקלאית" ל"מתקנים הנדסיים" ו"מאגר קולחין" מתקן לטהור שפכים.29/09/2005
מצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4158הרחבת בית עלמין קיים, ש.צ.פ., דרך ואזור מגורים לבניית 18 יח"ד.27/09/2005
חוף השרון, בצרהבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 140הקמת סככת עגלים בשטח עיקרי מבוקש 1512 מ"ר + הריסה.