ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2005012 מתאריך 20/06/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טייבהתוכניתטב/ 2761.
יבנהתוכניתיב/ 244קביעת אזור מגורים מיוחד ל-350 יח"ד,פיתוח שטח הפארק הציבורי חלק דרום וחלק צפון21/09/2006
מצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4013/ 2קביעת שטחי שרות 85 מ"ר במקום 65 מ"ר.12/07/2007
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 25/ כאתוכנית כס/ 1/ 25/ כא
חוף השרון, נתניהתוכניתמח/ 195שמורת טבע ימית - פולג.
חוף השרוןתוכניתחש/ 136תוכנית חש/ 136
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ ו/ 5חישוב שטחים בחלל גג הרעפים באזור מגורים א', א' מיוחד ב', ב' מיוחד.29/09/2005
טייבהתוכניתטב/ 3086שינוי יעוד משטח חקלאי לתעשיה.
חוף השרון, יקוםתוכניתחש/ 29/ 6פארק הנופש יקום
חוף השרון, בצרהתוכניתחש/ 12/ 25בצרה הגדרת היעודים והשימושים לישוב קהילתי.
נתניהתוכניתנת/ 366/ 37ממגורים למגורים מיוחד, הוספת יח"ד, הוספת זכויות בניה,קביעת קוי בנין.
לב השרון, גאוליםתוכניתצש/ 6/ 22/ 35שטח לבניני ציבור, הקמת מבני ציבור לחינוך,תרבות,ספורט,ש.צ.פ.(גני ילדים,בתי ספר)31/08/2005
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ טזקביעת זכויות בניה.13/09/2005
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 382מרכז הדרכה לנהגים.
נושאמחוז מרכזנושא כללי