ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2005013 מתאריך 04/07/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 10/ במתחם 10 - מגורים ג' וב' מיוחד + ש.ב.צ. מוסדות חינוך ביהכ'נ מוסד קהילתי.
לב השרון, שרונים, צורן קדימהתוכניתמח/ 187גן לאומי יער קדימה.
גזר, חבל מודיעין, רמלהתוכניתמח/ 90/ ארג"ם19/06/2006
לב השרון, תנובותתוכניתצש/ 8תחמ"ש תנובות29/09/2005
רחובותתוכניתרח/ 2005/ ופארק תעשיות מדע - "ת.מ.ר".
לוד, עמק לודתוכניתמח/ 213אזור תעשיה צפוני לוד א ו-ב, תחנת רכבת, בית קברות, ש.צ.פ. מתקן חב' חשמל.
הוד השרוןתוכניתהר/ 1204מרכז תעסוקה עבור תעשיות עתירות ידע.
גזר, נעןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 712גן אירועים
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1500/ 3/ 1פארק תעסוקה רפואי-באר יעקב,
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 166/ אחלוקת 2 מגרשים לארבעה מגרשי מגורים,כל אחד לבניית בית מגורים חד-משפחתי=6 יח"ד25/01/2006
נתניהתוכניתנת/ 552/ 27תוספת זכויות בניה (עיקרי+שרות), ותוספת 2 יח"ד הכל בקומה 17.שד' ניצה מע"ר.25/09/2006
גלילית מחוז המרכז, דרום השרון, קסם, כפר ברא, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 230יער חורשים11/09/2012
נתניהתוכניתנת/ 548/ 23תוספת יח"ד וזכויות בניה בקומה שישית, קביעת קוי בנין, תוספת קומה.07/03/2010
אלעדתוכניתאל/ 195/ 6/ 9תוספת אחוזי בניה, שינוי קו בנין אחורי, תוספת קומה. ברכת הארץ בע"מ.27/09/2005
טירהתוכניתטר/ 2631שינוי יעוד קרקע מתקני טהור ושטח צבורי ל: למגורים, לדרך מוצעת, לדרך משלבת, לש.צ
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6185התחדשות עירונית במתחם "התמר"10/07/2008
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ יטלהכיל את כס/ 1/ 1/ גג + א + ג,וכס/ 1/ 1/ מ + ב על מגרשים 59/60/61/62 בגוש 761813/09/2005
נושאמחוז מרכזנושא כללי