ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב

מס' 2005005 מתאריך 28/06/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 298/ דמתקן טיהור שפד"ן
דרום השרון, רמות השביםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 465הקמת מערכת ביוב ציבורית רמות השבים.
נתניהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 466שדרוג מט"ש נתניה
הוד השרוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 467תכנית אב לביוב הוד השרון
נושאמחוז מרכזנושא כללי