ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2005015 מתאריך 01/08/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
כפר סבאתוכניתכס/ 450יצירת קשר בין רחוב הגבורות לדרך הטייסים באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי לדרך.20/12/2005
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 170/ 19א.חלוקה חדשה למגרשים בהסכמת הבעלים.10/05/2006
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 136.
גבעת שמואלתוכניתממ/ 831/ 1מכינה לישיבות בני עקיבא, שינוי זכויות הבניה במגרש.08/11/2005
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3062/ 3שינוי יעודי הקרקע מ- תעשייתי ל- תעסוקה, ככר פתוחה לציבור במסגרת הש.פ.פ.ג.שמואל23/02/2011
שרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 134הגדלת השטחים העיקריים המותרים, התרת הקמת חניה מקורה, שינוי בקוי בנין.27/03/2006
עמק לוד, כפר חב"דתוכניתגז/ 525/ 38חלוקת המגרש לבעלי מקצוע מס' 256 לשני מגרשים חדשים, תוספת יח"ד קביעת הוראות21/09/2006
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
טייבהתוכניתטב/ 3030שינוי מחקלאי למגורים ג' וצרכי ציבור. אחוד וחלוקה מחדש, קביעת הוראות בניה.
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5007/ 6ניצול חלל גג הרעפים לחדר.27/03/2006
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 167/ זשינוי יעוד שביל להולכי רגל למגורים ואחוד עם חלקות המגורים, הגדלת מס' יח"ד.10/03/2008
נתניהתוכניתנת/ 556/ א/ 1קביעת מגרשים חדשים והוראות מיוחדות לאזור מגורים מיוחד,ש.ב.צ. ש.צ.פ. ודרכים.
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 18מגורים מיוחד,בתי מלון,מסחר,מסחרי מיוחד,שטח ציבורי פתוח,דרך קיימת ודרך מוצעת10/04/2011
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 2000קביעת תנאים אחידים להוצאת היתרי בניה.
שורקותתוכניתבר/ 298שינוי קרקע חקלאית וקביעת אזורי:אחסנה,מסחרי,תחנת תדלוק ומסחר,דרכים,ש.צ.פ.,ש.ב.צ
רעננהתוכניתרע/ 1/ 332/ בתוספת שטחים עיקריים, קביעת בינוי.20/08/2006
נס ציונהתוכניתנס/ 145/ 3תכנון פארק לתעשיה עתירת ידע מצפון לפרק המדע הקיים.
נס ציונהתוכניתנס/ 123/ בהרחבת פארק המדע, שינוי בתנאים לביצוע בתכנית נס/ 123.07/03/2010
שורקות, נחל שורק, שערי אברהםתוכניתבר/ 301שערי אברהם - אזור תעשיה, ש.ב.צ, ש.צ.פ, שטח בניני חינוך, תחנת תדלוק ושרותי דרך.
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 34חיבור המסילה למודיעין למסילת ירושלים (קו "שער הגיא").26/02/2007
שורקות, חבל יבנהתוכניתתממ/ 3/ 51תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 51 - ביג אשדוד אזור תעסוקה22/03/2006
נושאמחוז מרכזנושא כללי