ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז

מס' 2004040 מתאריך 05/05/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נתניהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםנת/ 04/ 224/ 4אי מתן החלטה בבקשת היתר לשינויים במלון
אלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 04/ 223/ 4סירוב למתן היתר לפרוייקט מגורים
אלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 04/ 225/ 4סירוב למתן היתר ל- 104 יח"ד
אלעדערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאל/ 04/ 234/ 4אי מתן היתר בנייה במגרשים שונים למגורים