ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת ערר מחוזית - מחוז מרכז

מס' 2004086 מתאריך 18/10/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
פתח תקוהערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםפת/ 04/ 693/ 4אי מתן החלטה בתביעת פיצויים לפי סעיף 197
חבל מודיעין, בני עטרותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלו/ 04/ 721/ 4סירוב היתר לבית מגורים
לב השרון, תנובותערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםלב/ 04/ 724/ 4סירוב לבית מלאכה לייצור ושיפוץ מבנים ניידים