ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2005015 מתאריך 02/08/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 34.
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 3/ יבקביעת אזור מגורים ג'24/09/2009
דרום השרון, נוה ירקבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 653בקשה ועדה מקומית שד/ ש/ 653
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 173/ אשינוי יעוד מש.צ.פ.-למסחר משרדים וחניה ציבורית, למסחר, משרדים, ש.צ.פ, וש.ב.צ.26/12/2007
שרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 15/ אשינוי יעוד משטח למרכז אזרחי ל: דרך,מסחר,מגורים,ש.צ.פ.,ש.ב.צ. חניה,הנחיות לשמור
שורקותבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 440מועדון בר וריקודים.
לודתוכניתלד/ 213/ 6שינוי ממגורים א' לג', הקטנת קו בנין צדדי, קדמי, אחורי, הקלה בשטח מינימלי.
גזר, כרמי יוסףתוכניתגז/ 157/ 19/ אתחנת תדלוק.
רחובותתוכניתרח/ 1200/ 56איחוד וחלוקה ללא הסכמה, שינוי מדרך,ש.ב.צ. ומגורים ג',לש.ב.צ.,דרך ומגורים מיוחד21/06/2010
קסם, כפר קאסםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 452תחנת שאיבה לביוב מס' 3 (דרומית) - כפר קאסם.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 6/ 90איחוד חלקות בהסכמה, קביעת זכויות הוראות בניה וקוי בנין.19/06/2006
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ לגקביעת זכויות בניה.27/03/2006
לב השרון, בני דרורבקשה ועדה מקומיתצש/ ש/ 84נספח בינוי ופיתוח צש/ מק/ 1/ 21/ 19
ראשון לציוןבקשה ועדה מקומיתרצ/ ש/ 892שמוש חורג מחממה בחקלאי למסחר למכירת פרחים.
כפר סבאתוכניתכס/ 483קביעת זכויות בניה, קביעת בינוי.10/03/2008
חוף השרון, רשפוןבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 143הקמת מועדון נוער, הריסת מבנה ישן (ללא תיעוד).
פתח תקוהתוכניתפת/ 1216/ 45קביעת תכליות מותרות בשטח המיועד לבניין ציבורי.21/05/2007
דרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ 290/ 10/ באיחוד וחלוקה בהסכמה,תוספת זכויות בניה,תנאים למתן היתר בניה,תנאים להריסת מבנים17/07/2006
נושאמחוז מרכזנושא כללי