ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2005016 מתאריך 05/09/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טייבהתוכניתטב/ 2835.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 216חלוקה ל-5 מגרשי מגורים א' להקמת 5 בתים, צמודי קרקע10/05/2006
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 110הוראות הקמת מתקנים לצרכים הנדסיים בש.צ.פ.23/10/2006
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 595תוכנית זמ/ 595
שרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 151תוכנית הצ/ 3/ 1/ 15116/11/2009
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 534/ 3/ 2בית אבות.10/05/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ 1256/ 10תוכנית פת/ 1256/ 1004/09/2007
לב השרון, שער אפריםתוכניתצש/ 0/ 2/ 54תוכנית צש/ 0/ 2/ 54
שרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 37תוכנית הצ/ 6/ 1/ 37
גזרתוכניתגז/ 64/ אגן לאומי - תל גזר
טירהתוכניתטר/ 2391/ 1ביטול חלק ממגורים ג' לדרך, מדרך ל-מגורים ג' מש.צ.פ. למגורים ג'.28/11/2005
פתח תקוהתוכניתפת/ 2000/ 11/ ב/ 1אזור תעסוקה מעורב קרית אריה צפון.
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6174הוספת תכליות לש.צ.פ.: הקמת מתקנים הנדסיים תת קרקעיים עבור חשמל, בזק, מים ביוב.10/05/2006
שרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 136נופי השרון-פרדסיה, שינוי ביעוד הקרקע מחקלאי לדרכים, מגורים, ש.פ.פ, ש.ב.צ.16/11/2009
שרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 137נופי השרון - פרדסיה שרונים.16/11/2009
רעננהתוכניתרע/ 1/ 543תוספת שטחים עיקריים עפ"י תכנית בינוי.19/06/2006
נתניהתוכניתנת/ 750/ 11/ בשינוי יעוד מגרש מש.ב.צ לש.פ.פ לצרכי חניה, לשמוש הדיירים ללא תוספת זכויות בניה.19/03/2006
נס ציונהתוכניתנס/ 43/ 10פארק המדע (HP תוספת שטחי שירות)23/10/2006
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 22/ זתוספת זכויות בניה, תוספת קומה.26/02/2007
שורקותתוכניתבר/ 304אגני שקוע והחדרה "יבנה 4" בתחום שיפוט שורקות
רחובותתוכניתרח/ 238/ 2/ אהרחבת בית עלמין צבאי.20/12/2005
נתניהתוכניתנת/ 650/ 24שינוי ממגורים למגורים מיוחד, קביעת: שטחים עקריים ושטחי שרות,מס' יח"ד,שטח למרתף25/07/2006
טייבהתוכניתטב/ 3233קביעת חזית מסחרית על מגרש,הקטנת קו בנין קדמי,קביעת חניה ציבורית,העלאת מס' יח"ד20/12/2005
פתח תקוהתוכניתפת/ 1300"הר החול", הקמת שכונת מגורים וחיזוק שרותי הציבור לתושבי הסביבה.
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 19/ גהגדלת שטחים עיקריים לבניה, במסגרת שינויים פנימיים, ע"ח שטחי שרות קיימים.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 6/ 83/ 1הרחבת תוואי דרך מאושר, הסדרת יעוד שטח לבנייה ציבורית.28/11/2005
נס ציונהתוכניתנס/ 132/ א/ 4תוספת שטח עיקרי לדירות לצורך תכנון דירות מרווחות.05/01/2006
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 19ממגורים מיוחד למגורים מיוחד רב-קומות,תוספת יח"ד,תוספת שטחים עקריים ושטחי שרות.20/12/2005
רחובותתוכניתרח/ 550/ ג/ 19יעוד מגרש למגורים ג' מיוחד12 יח"ד ב-6 קומות,מעל לקומת עמודים מפולשת ולקומת מרת05/02/2006
רחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 9/ 3תוספת יחידת דיור בחלקה האחורי של קומת העמודים המפולשת העליונה,תוספת לשטח עיקרי29/12/2005
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5141הקמת מרכז עירוני המשלים את הרצף האורבני הקיים מדרום.24/09/2009
נושאמחוז מרכזנושא כללי