ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2005027 מתאריך 07/09/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 105/ אמזרח תל-מונד05/01/2012
פתח תקוהתוכניתפת/ 2004/ 1שינוי יעוד מתעשיה למגורים מיוחד23/07/2007
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3075/ 17תכנית למבני ציבור, שינוי יעוד קרקע: משטח מסחרי, לש.ב.צ
אלעדתוכניתאל/ 195/ 8/ 2שינוי משטח למגורים ב' לשטח למגורים מיוחד ולבניני ציבור.הגדלת: צפיפות,מס' קומות06/05/2010