ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2005017 מתאריך 19/09/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000.
נס ציונהתוכניתנס/ 137שינוי יעוד מתעשיה וחקלאי לתעסוקה ולתעסוקה מיוחד.
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 173/ אאיחוד וחלוקה בהסכמה05/01/2006
פתח תקוהבקשה ועדה מקומיתפת/ ש/ 1047/ אשימוש חורג למוצרי חשמל, רהיטים למכירה ולסיטונאות.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 20/ 2שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור בית עלמין (בית עלמין קיים) לדרך ולש.צ.פ.05/02/2006
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 267/ אשכונת מגורים חדשה באבן יהודה 260 יח"ד.24/09/2009
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 266שינוי יעוד מקרקע חקלאית ל:מגורים, כבישים, ש.צ.פ., ש.ב.צ. קדימה.10/07/2008
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 267שינוי יעוד מקרקע חקלאית ל: מגורים, כבישים, ש.צ.פ., ש.ב.צ. קדימה.23/06/2008
נתניהתוכניתנת/ 750/ 15/ אשינוי ממגורים ג' לג' מיוחד, ביטול שטח מסחרי, תוספת: יח"ד, שטחי בניה, קומות.12/01/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ 1216/ 36תוספת 8 יח"ד, שינוי יעוד ממגורים ב' לש.ב.צ. שינוי קו בנין.28/11/2005
רחובותתוכניתרח/ 2001/ 8/ בהקמת שכונת מגורים הכוללת 900 יח"ד, שטחי מסחר, מבני ציבור ושטחים פתוחים.04/09/2008
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 275שינוי מקרקע חקלאית למגורים, לכבישים, לש.צ.פ., ולש.ב.צ.31/07/2008
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 34/ האחוד וחלוקה בהסכמה, שינוי ממסחר וש.פ.פ למגורים ג', קביעת זכויות וקוי בנין.06/03/2006
טייבהתוכניתטב/ 3229"אתר זמני להטמנת פסולת "יבשה" שיקום אתר כרייה"
טייבהתוכניתטב/ 3228"אתר זמני להטמנת פסולת "יבשה" שיקום אתר כרייה שרונים ב"
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 584/ 9שינוי יעודי קרקע ל:מגורים א', ב', ג' מיוחד,לשטחי מסחר ותעסוקה,לבניני ציבור,שצפ
חבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 23חלוקת מגרש מס' 63 ביעוד אזור מגורים בישוב חקלאי לשני מגרשים.10/04/2006
נתניהתוכניתנת/ 547/ 4/ 2ביטול נת/4/547.קביעת יעודים למגורים מיוחד רב קומות,ש.ב.צ. ודרך.
עמק לודתוכניתמח/ 150/ 1חניון "חנה וסע" מחלף שפירים.18/12/2008
מצפה אפק, סביוןתוכניתתממ/ 3/ 24תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז-שינוי מס' 24- גני יהודה22/03/2006