ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2005016 מתאריך 06/09/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 79/ גשינוי יעוד מאזור מסחרי לאזור משולב, קביעת הוראות בניה ופיתוח.30/11/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ 1212/ 68לקבוע את תכנון השטח הכולל בה תוך שינוי תכנית מתאר מקומית פ"ת.21/06/2010
הוד השרוןתוכניתהר/ 1309לשנות שטח חקלאי לאזור מגורים א' ומגורים ב', ש.פ.פ., ש.צ.פ., ש.ב.צ., דרכים.21/05/2007
עמק חפר, חרב לאתתוכניתעח/ 29/ 10/ 1הרחבה ב' למושב חרב לאת"04/09/2007
שורקותבקשה ועדה מקומיתבר/ ש/ 440מועדון בר וריקודים.
עמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 38הגדלת שטח בניה עיקרי,הגדלת שטח שירות,הקטנת מרחק בין בריכת השחיה לפרגולה וקרויה04/11/2009
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 212שינוי בקוי בנין,תכסית והוראות,תוספת לשטח עיקרי ולשטחי שרות,שינוי מש.צ.פ לדרך
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 211שינוי קווי בנין,הגדלת מס' יח"ד,תוספת לשטח בניה עיקרי ולשטחי שירות.
נתניהתוכניתנת/ 401/ 20/ א/ 7הגדלת שטחים עיקריים ביעוד מגורים, שינוי קוי בנין למרתפים.05/06/2007
ראש העיןתוכניתרנ/ 20ונה ניסים רח' יהודה הלוי 74 ראש העין.06/05/2010
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5144איחוד וחלוקה בהסכמה, שינוי ממגורים 2 למגורים א',ממגורים 2 לדרך,מדרך לשצפ.30/01/2007
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 37/ א/ 6הרחבת רחוב ויצמן וקביעת זכויות בניה למסחר ומגורים.26/11/2009
טייבהתוכניתטב/ 2657קביעת:קוי בנין,אחוזי בניה,מס' יח"ד,שני בנינים נפרדים במגרש.זכות מעבר ממגרש למג
טייבהתוכניתטב/ 3267קביעת קונטור בניה, העלאת אחוזי בניה, קביעת 4 קומות על קרקע והוראות בניה.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 228שינוי מאזור ש.צ.פ. למגורים, הסדרת אחוז הפקעה כחוק, קביעת הוראות הבניה.26/12/2007
טייבהתוכניתטב/ 3224קביעת חזית מסחרית, הפרשה לדרך לקביעת מדרכה, קביעת חניה פרטית.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3421קביעת ארבע קומות במקום שלוש קומות, קביעת הוראות בניה.25/06/2006
חוף השרון, בצרהבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 144תוספת משרדים לועד המושב וחדר לרכזת גני ילדים.
גבעת שמואלבקשה ועדה מקומיתממ/ ש/ 930תכנית בינוי בגעת שמואל. רמת אילן.
גזר, נצר סרניבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 794בינוי למבנה משק למחנה הקבוץ אזור משקי.
גזר, נצר סרניבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 795תכנית בינוי למחנה הקבוץ.