ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב

מס' 2005007 מתאריך 27/09/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
קסם, ג'לג'וליהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 450ג'לג'וליה - מכון שאיבת שפכים ראשי.
הוד השרוןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 472תגבור מערכת הולכת שפכים, והקמת תחנת שאיבה לשפכים
דרום השרון, עדניםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 473מושב עדנים, מערכת משלימה לביוב.
שורקות, חבל יבנה, בן זכאיבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 474בן זכאי - העתקה ושדרוג מתקן טיפול שפכים.
שורקות, גדרות, כפר מרדכיבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 475תכנית בינוי וביוב - כפר מרדכי.
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 476מט"ש קולחי השרון, שדרוג והרחבה.
ראש העיןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 477ראש העין - קו ביוב ראשי.
נושאמחוז מרכזנושא כללי