ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2005019 מתאריך 10/10/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טייבהתוכניתטב/ 2948הגדלת אחוזי בניה,הקטנת קו בנין, קביעת הוראות בניה.25/01/2006
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3309קביעת 4 קומות במקום 3 קומות וקביעת הוראות בניה.16/02/2006
נתניהתוכניתנת/ 401/ 28/ אקביעת שטח למוסד ציבורי פרטי.10/05/2006
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 84/ בשינוי יעוד החלקה מש.ב.צ ל- מגורים ב' (3 יח"ד), דרך ציבורית וש.צ.פ06/08/2012
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 2/ 3/ 16שינוי יעוד חלקה 74 מש.צ.פ. למגורים א' , וב' ,ולש.ב.צ.- צפון ראשל"צ17/07/2006
עמק חפר, גבעת חיים אחודתוכניתעח/ 31/ 5הרחבת קבוץ גבעת חיים איחוד.26/12/2007
פתח תקוהתוכניתפת/ 505/ 12שכונת שלום אש, פרוייקט התחדשות עירונית.03/03/2009
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 128/ גקדימה - תכנית לאיחוד וחלוקה חדשה, ללא הסכמת הבעלים.11/09/2012
דרום השרון, יהוד-נווה אפריים, מצפה אפק, יהוד-מונוסון, סביוןתוכניתמח/ 282מקב"ת ג.יהודה שינוי מחקלאי ל:מגורים א,ב,ג,ג משולב בעסקים,ג'מיוחד,מסחר,שצפ,שפפ,
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 138/ ושינוי חלק מהשטח לבניני ציבור למגורים א'26/11/2009
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 37/ ב/ 8תוספת זכויות בניה בקומת הגג.04/09/2006
נתניהתוכניתנת/ 547/ 38תוספת שטח עיקרי, תוספת שטח שירות.05/02/2006
נתניהתוכניתנת/ 553/ 28שינוי ממגורים ו, א, וש.צ.פ למגורים מיוחד,ביטול קטע דרך למפרץ חניה ולמגור מיוחד
פתח תקוהתוכניתפת/ 2003/ 40שינוי חלק ממגורים מיוחד לשצפ. ולשבצ.קביעת שצפ כשביל גישה לגן ילדים,תוספת קומות20/03/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ 1205/ 62קביעת רשימה לשימושים חורגים לפי סעיף 178 לחוק עבור עסקים קיימים,הגבלת זמן לשימ
חוף השרוןתוכניתחש/ 144גן אירועים - שי אירועים בכתום בע"מ.
לודתוכניתלד/ 8100/ אהיתרי בניה במתחם דרומי - אחיסמך הגדולה.
נושאמחוז מרכזנושא כללי