ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2005020 מתאריך 07/11/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גזר, פדיהתוכניתגז/ 5/ 12ביטול איחוד חלקות קיימות וחלוקתן מחדש
גזרתוכניתגז/ 34/ 14שינוי יעוד משטח חקלאי וש.צ.פ למגורים וש.צ.פ.11/11/2008
שהםתוכניתשה/ 69/ 9/ 1089הוספת זכויות בניה בשטחי שרות ובשטח עיקרי (בניה בחלל הגג).11/09/2007
דרום השרון, עינתתוכניתשד/ 470/ 16תוספת זכויות בניה ללא שינוי ביעודים השונים וקביעת הוראות בניה.19/06/2006
שורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 14קביעת מס' יח"ד בנחלות/חלקות א', קביעת זכויות והוראות בניה בחלקות א'.05/06/2007
יבנהתוכניתיב/ 162/ 1/ 1הגדלת אחוזי בניה ותכסית קרקע, תוספת זכויות - משעול כרמים.09/07/2006
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
כפר סבאתוכניתכס/ 21/ 10/ ד/ 1הקלה מתמא/3 (ק.ב. ממרכז כביש 35-531 מ'),שינוי מגורים ב' ל:מסחר,משרדים,ת' עתירת
נס ציונהתוכניתנס/ 126/ 4"מתחם אורלייט" יצירת אזור תעשיה ומסחר.
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3075/ 14שינוי ממגורים ג', מגורים מיוחד, ש.פ.פ וש.צ.פ. למגורים מיוחד ש.פ.פ. וש.צ.פ.
שורקות, גן רוה, בית חנןתוכניתבר/ 152/ 17אזור אחסנה ומסחר.
גזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 17הגדלת שטח הבניה הכולל ליח"ד, הקטנת קו בנין קדמי, חלוקת המבנה הקיים ל-2 יח"ד.
נתניהתוכניתנת/ 400/ 5/ 11ביטול תכנית עליות גג.05/02/2006
כפר סבאתוכניתכס/ 21/ 10/ השינוי ממגורים ב' לשטח למוסד פרטי כגון:בית אבות, בית חולים גריאטרי, דיור מוגן.
נתניהתוכניתנת/ 750/ 25/ אשינוי ממגורים ב' לב' מיוחד,תוספת יח"ד,קומות,שטחי בניה,הבלטת מרפסות מעבר לקו בנ12/01/2006
נתניהתוכניתנת/ 553/ 27פרוייקט התחדשות עירונית. ויצמן -בארי.
נתניהתוכניתנת/ 552/ 36פרוייקט התחדשות עירונית. הרב קוק 2.
תוכניתתמא/ 3/ 86קביעת מחלף צריפין צפון על דרך מס' 4430/03/2006