ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2005023 מתאריך 05/12/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חוף השרון, געשתוכניתחש/ 8/ 14אזור נופש וספורט בגעש09/08/2006
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 135מקבת ינוב - מגורים,בניני צבור,מסחר משולב עם דיור,ש.צ.פ.08/07/2010
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 7/ 49התחדשות עירונית ופינוי בינוי במתחם רוקח30/05/2006
הוד השרוןתוכניתמח/ 263יצירת ציר ציבורי המחבר את ציר החינוך ו"שדרת הפרדס" עם מרכז העיר.הוחלף מהר/1305
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3300תוכנית ק/ 3300
דרום השרוןתוכניתשד/ 1004/ 5שינוי יעוד קרקע חקלאית לשטח המיועד למגורים ולצרכי ציבור - ג'לג'וליה.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 39מאזור חקלאי לאזור מגורים א'.08/01/2009
נתניהתוכניתנת/ 650/ 16נווה שלום והגדוד העברי, הגדלת מס' יחידות הדיור10/05/2006
מצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4137איחוד מגרשים 623 ו-837 וחלוקתם מחדש ל2 מגרשים.שינוי מחקלאי למגורים עם משקי עזר17/07/2006
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 260מתחם יוספטל, שפור אכות מגורים, שינוי מש.צ.פ. למגורים ד/ 2.07/01/2010
רעננהתוכניתרע/ 1/ 544תוספת יציע בחנות קיימת ע"י תוספת שטח עיקרי.26/02/2007
גזר, כפר בן נוןתוכניתגז/ 21/ 11הגדלת השטח המיועד למגורים באזור מגורים חקלאיים עד לגודל 3 דונם.
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 611שינוי יעוד מאזור תחנת מעבר לאוטובוסים לאזור מסחרי.
לודתוכניתלד/ 163א.תעשיה צפון,שינוי בחלוקת שטחי הבניה המותרים מבלי לשנות את ס"כ השטח המותר לבני27/03/2006
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 28/ דהרחבת דרך כביש 5516/02/2006
חוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 29שינוי ביעוד "אזור מבני ציבור" לאזור מגורים בישוב חקלאי עפ"י משמ, קביעת קוי בני28/08/2006
דרום השרון, גני עםתוכניתשד/ 213/ 9שינוי יעוד מאזור משק עזר לאזור מגורים מיוחד.25/06/2006
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3334/ 1קביעת קו בניין ואחוזי בנייה למבנה קיים, שינוי חלק ממגורים ג' לדרך משולבת.21/05/2007
רחובותתוכניתרח/ 2102/ 1/ א/ 3הגדלת שטח הבניה העיקרי המותר במגרש ע"י סגירת מרפסת אחורית.10/05/2006
עמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ 23פיצול מגרש לבעלי מקצוע מס' 36 לשני מגרשים ודרך.10/05/2006
נתניהתוכניתנת/ 552/ 37הגדלת מס' יח"ד, מס' קומות, תוספת שטחים עיקריים ושטחי שרות.06/03/2006
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 24/ 11שינוי יעוד המגרש, ממגרש מסחרי ליעוד למגורים א'. קביעת זכויות בניה וקווי בנין.10/05/2006
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 231שינוי מציבורי פתוח למבנה ציבור מעורב בציבורי פתוח.הסדרת תוואי ערוץ נחל לניקוז.28/08/2006
עמק לודתוכניתמח/ 150/ 1חניון "חנה וסע" מחלף שפירים.18/12/2008
חבל מודיעין, בית עריףתוכניתגז/ 423/ 11הגדלת השטח למגורים בצהוב בתשריט,במגורים חקלאיים למגרשים עד לגודל 3 דונם.
חוף השרון, שפייםבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 149דיון ע"פ סעיף 28 לחוק, "שיש אלוני"
נושאמחוז מרכזנושא כללי
תוכניתתמא/ 13/ 9 כינרתתמא/ 13 הכינרת וחופיה, שינוי מס' 9 הוספת ישובים26/04/2007