ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2005024 מתאריך 19/12/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 159מרכז נופש, שירותים ותחנת תידלוק.
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 64/ אדרך מס' 471 (כביש מכבית).29/04/2002
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 64דרך מס' 471 (כביש מכבית)24/05/2001
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6156תכנון מחדש של לב העיר (איחוד וחלוקה).06/03/2006
לודתוכניתלד/ 751שינוי מחקלאי ומשטח מבני צבור לתכנון שכונת מגורים חדשה.05/01/2012
גזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 24הכשרת קרקע חקלאית כריית חול והטמנת פסולת יבשה-נען.26/12/2007
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1500/ 3/ 1פארק תעסוקה רפואי-באר יעקב,
פתח תקוהתוכניתפת/ 1602/ גמגורים רמת סיב
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 266שינוי יעוד מקרקע חקלאית ל:מגורים, כבישים, ש.צ.פ., ש.ב.צ. קדימה.10/07/2008
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 267שינוי יעוד מקרקע חקלאית ל: מגורים, כבישים, ש.צ.פ., ש.ב.צ. קדימה.23/06/2008
ראש העיןתוכניתרנ/ 28/ אביטול שביל ושינוי יעוד משביל למגורים והגדרת קוי בנין.08/06/2006
זמורה, בני עי"שתוכניתזמ/ 8/ 12/ 3/ 1קביעת הוראות בדבר הרחבת מגורים קימים בבנינים בני 6 קומות.21/09/2006
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 19הקמת 6 יח"ד והרחבת דרך.30/05/2006
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 275שינוי מקרקע חקלאית למגורים, לכבישים, לש.צ.פ., ולש.ב.צ.31/07/2008
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 94הגדלת שטח עיקרי ב 70 מ"ר במגרש.09/12/2008
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 10הגדלת שטח עיקרי, קביעת הוראות בניה ופתוח.19/01/2009
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6158/ אהגדלת שטח הדירות בקומת הקרקע, הגדלה בקומה השניה ע"י תוספת חדרים על הגג.22/03/2007
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 102הגדלת שטח עיקרי ב- 25 מ"ר במגרש 2104.24/12/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ 1152/ 18בניה בקיר משותף, בניית יח"ד + חדרים על הגג, הבלטת מרפסות לא מקורות לחזית.30/11/2006
מצפה אפק, כוכב יאירתוכניתמח/ 254חיבור הישובים צור יגאל וכוכב יאיר ע"י תוספת מגורים21/10/2010
עמק חפר, שרונים, אליכיןתוכניתמח/ 253מ.מ. אליכין ? כביש מאסף דרומי
רעננהתוכניתרע/ 1/ 330/ התוספת שטח עיקרי בקומה ב'.30/05/2006
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 39קביעת יעודי קרקע ל:מגורים א',ש.צ.פ,שבילים,דרכים,ש.פ.פ.חניה,חניונים על ותת קרקע08/02/2010
טייבהבקשה ועדה מקומיתטב/ ש/ 106שמוש חורג אולם שמחות.
פתח תקוהתוכניתפת/ 2003/ 17שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד, מחקלאי ומתעשיה לדרך.
נושאמחוז מרכזנושא כללי