ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2005039 מתאריך 21/12/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שהםתוכניתשה/ 69/ 9/ 12שינוי יעוד משטח מגורים א' וב', שטח ציבורי פתוח,שטח בניני ציבור, ודרכים19/06/2006
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 80/ אתוכנית כס/ 1/ 80/ א24/12/2006
שורקות, ברנר, גבתוןתוכניתבר/ 266קביעת הוראות בעניין זיקת הנאה למעבר הציבור וזיקת הנאה לחניה עבור הציבור.20/08/2006
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 60/ אקביעת הוראות להקמת שכונה ירוקה אשר תיתן דגש על היבטי איכות הסביבה20/08/2006
שורקותתוכניתבר/ 2020הסדרת פעילות יצרנית שלא למטרות חקלאיות במבנה פל"ח בחלקה א'.05/02/2009
זמורה, שורקותתוכניתמח/ 217קטע צומת גדרה - צומת ראם.30/01/2007
נתניהתוכניתנת/ 750/ 23שינוי משטח מסחרי למגורים מיוחד,הגדלת שטחים עיקריים ושטחי שירות,שינוי מס' קומות10/05/2006
טירהתוכניתטר/ 2664קביעת חמש יחידות דיור בשלוש קומות על המגרש, הגדלת אחוזי בניה, קביעת קוי בנין.10/05/2006