ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2006001 מתאריך 02/01/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
קסםתוכניתק/ 3000/ 2תוכנית ק/ 3000/ 2
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 29/ 7המשך הפיתוח האורבני של ראשל"צ במטרה להגיע אל קו המים עם מגוון יעודים.
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6176מאזור מלאכה קלה אחסנה ומוסכים לאזור משרדים + מסחר בקומת קרקע רח' העצמאות.19/03/2006
טייבהתוכניתטב/ 3148הקמת מרכז מסחרי משולב מגורים, הגדלת מס' קומות העלאת אחוזי בניה.05/02/2009
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 9/ 20/ א/ 18תוספת שטחים עיקריים ושטחי שרות מעל מפלס פני הקרקע,עבור מבואת כניסה משותפת לדיר10/05/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ 2000/ חאיסור הפעלת מפעלים לפסולת רדיואקטיבית, בקטריולוגית, וכימית.06/03/2006
רחובותתוכניתרח/ 2001/ 8/ בהקמת שכונת מגורים הכוללת 900 יח"ד, שטחי מסחר, מבני ציבור ושטחים פתוחים.04/09/2008
עמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 10שינוי מאזור חקלאי מיוחד מושב למשק עזר ולמגרש מגורים.חלוקה בהסכמה,קביעת זכויות09/08/2006
יבנהתוכניתיב/ 199/ 4תוספת שטח עיקרי,שינוי בקו בניין צדדי, הריסת מבנים לא חוקיים.09/08/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ 1223/ 25/ אפינוי מפעלים בינהם מפעלים עם חומרים מסוכנים מהאתר, שינוי בינוי,הגדלת קוי בניין19/03/2006
קסם, כפר בראתוכניתק/ 3370שינוי יעוד קרקע משטח אזור ספורט לשטח בניני ציבור, קביעת הוראות בניה.10/05/2006
טירהתוכניתטר/ 2567/ 1שינוי מחקלאי למסחר ושוק מקורה, הקטנת קו בנין, פתיחת דרכים,קביעת שטח חניה וש.פת
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ כקביעת זכויות בניה, הוראות לבינוי.27/03/2006
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3074/ 3קביעת מסגרת תכנונית כמופיע בתשריט,ליעד שטחים ולקבוע זכויות בניה תכליות ושמושים
נתניהתוכניתנת/ 547/ 40קביעת שטחים עיקריים תת קרקעיים, הגדלת שטחי שרות.10/05/2006
רמלהתוכניתלה/ 16/ 14/ בשינוי בתנאים למתן היתרי בניה ותעודות גמר ושינוי בשלבי ביצוע שנקבעו ב-גז/14/16.10/04/2006
נתניהתוכניתנת/ 545/ ו/ 1פרוייקט התחדשות עירונית, שיקום מתחם "רמת הרצל" ע"י פינוי, הריסה ובינוי מחדש.
נתניהתוכניתנת/ 613שינוי ממגורים מיוחד לאזור מגורים מיוחד רב קומות,הגדלת מס' יח"ד ומס' הקומות.18/11/2008
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 21שינוי ממגורים מיוחד למיוחד רב קומות.הגדלת:שטחים עיקריים ושרות.מס' יח"ד וקומות30/04/2008
נושאמחוז מרכזנושא כללי
תוכניתתמא/ 37/ התמא חלקית לגז טבעי - חיבור מערכת הולכת הגז הטבעי למתקני ההתפלה בפלמחים ובשפד"ן18/12/2006