ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2005023 מתאריך 20/12/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הוד השרוןתוכניתהר/ 329/ 31.
ראש העיןתוכניתרנ/ 201/ דהסדרת שני שבילי המעבר המחברים את רח' שיר השירים עם רח' רח' שבאזי.
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 6/ 5תוכנית מד/ 6/ 5
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 7/ 3שטח טיפול נופי,חיבור ק.שעלבים נוף איילון וקרית חינוך שעלבים לכביש מס' 2 במודיע
דרום השרון, גבעת ח"ןבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 661מבנה בהיתר שהוסב לבית קפה.
לב השרון, צור משהתוכניתצש/ 6/ 22/ 37איחוד מגרשים, שינוי ממגורים ב'- מסחרי למגורים ב' מיוחד.
רעננהתוכניתרע/ 1/ 339/ בהמרת שטחים עיקריים מתחת לקרקע לשטחי שרות,הוספת:שטח עיקרי(משרדים)ושרות בקומה א'09/11/2011
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 69שינוי מחקלאי למגורים א', דרכים רישוי מבנים קיימים
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 228שינוי מאזור ש.צ.פ. למגורים, הסדרת אחוז הפקעה כחוק, קביעת הוראות הבניה.26/12/2007
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 109/ בשינוי ממגורים א למגורים א מיוחד,אחוד וחלוקה בהסכמה,קביעת תנאים והוראות לפתוח.26/12/2007
גבעת שמואלבקשה ועדה מקומיתממ/ ש/ 930תכנית בינוי בגעת שמואל. רמת אילן.
ראש העיןתוכניתרנ/ 37שינוי קרקע משטח לבניני ציבור לדרך חדשה (קיימת).29/03/2007
נתניהתוכניתנת/ 542/ א/ 3שינוי יעוד בשני מגרשים,ממגורים עם חזית מסחרית לשטח מבני ציבור ולמגורים מיוחד ו08/01/2009
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 113הגדלת זכויות הבניה של השטח לשימוש עיקרי והגדרה והגבלה של שטחי השרות באזורי המג
עמק חפרתוכניתעח/ 63/ 14תוספת שטחים עיקריים למגורים, הוראות בינוי לבריכת שחיה, הוראות בינוי לגדרות.12/12/2007
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 22/ 63שינוי משטח לבניה ציבורית למסחרי ודרך חדשה,קביעת הוראות וזכויות בניה וקוי בניין
רחובותתוכניתרח/ 1200/ 48/ 1הגדלת מס' יח"ד,הגדלת מס' הקומות,תוספת אחוזי בניה.
שורקות, נחל שורק, בית חלקיהתוכניתבר/ 138/ 8שינוי מחקלאי למגורים וממגורים לחקלאי ע"י שינוי גבול חצר המגורים שבחלקה א.
רחובותתוכניתרח/ 1250/ 79ביטול ההוראה בדבר האופציה לאיחוד וחלוקה בין החלקות.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 168/ 4/ 21"בזק לזרוב" שינוי מתעשיה לתעשיה עתירת ידע/משרדים.09/12/2008
גזר, כפר בן נוןבקשה ועדה מקומיתגז/ ש/ 798תכנית בינוי לבית כנסת. (גז/ 21/ 3).