ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'

מס' 2006001 מתאריך 26/12/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דרום השרון, אילתוכניתשד/ 94/ 6/ א.
טייבהתוכניתטב/ 2747שינוי יעודי קרקע20/11/2006
כפר סבאתוכניתכס/ 422בית כנסת.
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 1/ מ/ אהוראות בדבר בנית מחסנים
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1500/ אתכנית מתאר למערכת הדרכים בישוב.
ראש העיןתוכניתרנ/ 6.
ראש העיןתוכניתרנ/ 12.
טייבהתוכניתטב/ 2865תוכנית טב/ 2865
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 86/ אתוכנית הצ/ 2/ 1/ 86/ א
טייבהתוכניתטב/ 3000תוכנית טב/ 3000
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 183תוכנית הצ/ 5/ 1/ 183
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 182תוכנית הצ/ 5/ 1/ 182
שרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 102פרדסיה -חלוקת אזור המגורים לשני מגרשים,הגדלת מספר יח"ד,שינוי יעוד, בינוי מנחה29/06/2009
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 179תוספת בניה לבנין קיים ב-3 קומות והעלאת אחוזי הבניה מ- 30 אחוז ל- 45 אחוז לקומה10/06/2004
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 180תוכנית מש/ 7/ 1/ 180
טייבהתוכניתטב/ 2962תוכנית טב/ 2962
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 169תוכנית הצ/ 5/ 1/ 169
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 326תוכנית הצ/ 1/ 1/ 326
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ 2/ 1/ 175שינוי יעוד מדרך ציבורית לדרך משולבת, ש.צ.פ. ומגורים א'.
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 189שינוי קוי בנין בחזית צפונית, מזרחית, מערבית, הגדלת אחוזי בניה, קביעת הוראות וז24/09/2009
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 190קביעת קו בנין בחזית מזרחית, צפונית, מערבית ודרומית, הגדלת מס' יח"ד, ומס' קומות24/10/2007
טייבהתוכניתטב/ 3097חלוקת מגרש לשני מגרשים.העלאת אחוזי בניה, הקטנת קו בנין, קביעת הוראות בניה.
טייבהתוכניתטב/ 3093שינוי יעוד מחניה ציבורית לש.צ.פ. וש.פ.פ, קביעת הוראות בניה.
רחובותתוכניתרח/ 2005/ ב/ 3תוספת אחוזי בניה בבנין קיים ללא שינוי בקוי הבנין ומס' הקומות המותר, רח' המדע.
שרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 53הגדלת אחוזי בניה,שינוי בקוי הבנין,אפשרות שינוי לבינוי 2 יח' ב-2 קומות.
דרום השרון, אילתוכניתשד/ 94/ 6מאגר קולחים