ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2006006 מתאריך 05/02/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הוד השרוןתוכניתהר/ 1302.
עמק לוד, גנותתוכניתגז/ 509/ 21הרחבת מושב גנות26/11/2009
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 6/ 3תוכנית מד/ 6/ 3
דרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 163הפעלת לול רביה באזור שיעודו חקלאי04/09/2006
דרום השרון, אילתוכניתמח/ 232שינוי בצומת של דרך מס' 551 ודרך מס' 444 (מזרחית למחלף אייל 551/6).
הוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 5/ גקביעת הוראות בדבר:חלוקת החלקה למגרשים,גודל מג' מינימלי,זכויות בניה,בינוי,גובה12/12/2006
הוד השרוןתוכניתהר/ 63/ 5קביעת אזור לש.צ.פ.שינוי ממגורים ב' לג',קביעת הוראות בדבר מס' יח"ד וקומות מותר.23/05/2006