ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2006004 מתאריך 13/02/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 71מינחת אז"מ וטיסנים.
טייבהתוכניתטב/ 2844תוכנית טב/ 2844
כפר סבאתוכניתכס/ 414/ אתוספת זכויות בנייה.24/10/2007
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 105קביעת שטח לאזור נופש מטרופוליני.ולאזור נופש מטרופוליני משולב בפתוח עירוני.
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3139/ 1שינוי מש.צ.פ. לדרך והעתקת מיקום ש.ב.צ.(שטח הש.ב.צ. ישאר ללא שינוי)שינויים בקוי28/06/2006
נתניהתוכניתנת/ 554/ ג/ 1/ אתוספת שטחים עיקריים ושטחי שרות,תוספת קומה מ2 קומות מרתף+4 קומות ל2 ק' מרתף+ 531/12/2006
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6182בית מרקורי 3 - שינוי זכויות בניה וקביעת שטחי שירות מעל ומתחת לקרקע,הסדרת דרכים08/06/2006
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 98תכנית לשחזור שטייטל - עיירה יהודית במזרח אירופה.
דרום השרון, קסם, ג'לג'וליהתוכניתמח/ 255תכנית מתאר ג'לג'וליה לשנת 2020.
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 1/ 1/ אהגדלת שטח המגרש הכלול בתכנית.30/11/2006
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזתוכניתמח/ 218/ אמרכז שירותים הנדסיים לטיפול במים ושפכים (השפד"ן) מתקן לטיפול תרמי.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 21/ 8מתחם הסופרלנד,פיתוח אזור פארק האגם,לתעסוקה, פארק הרפתקאות, נופש, ספורט.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 6/ 90איחוד חלקות בהסכמה, קביעת זכויות הוראות בניה וקוי בנין.19/06/2006
ראשון לציוןתוכניתתממ/ 3/ 21/ 7אגמי החולות ראשל"צ
נושאמחוז מרכזנושא כללי