ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז

מס' 2005072 מתאריך 27/02/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1232/ 82תחנת תדלוק מדרגה ב' בקרקע חקלאי24/07/2008
נתניהתוכניתנת/ מק/ 600/ א/ 25תוספת יח"ד מ- 12 יח"ד ל-15 יח"ד.19/10/2006
יבנהתוכניתיב/ מק/ 100/ 4/ 3שינוי קווי בניה צדדיים והוספת קומה שניה28/05/2006
שרוניםתוכניתהצ/ מק/ 1/ 1/ 365העתקת כביש מס' 561 בין חתכים 90-111,לצורך שיפור גאומטרי
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 440/ אשינוי הוראות תכנית בדבר בינוי,תוספת קומה,שינוי חלוקת שטחי בניה,זכויות בניה16/05/2006
שרונים, כפר יונהתוכניתהצ/ מק/ 2/ 1/ 61/ יאיחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים05/12/2007
חוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 3/ 1הרחבת דרך לצורך סלילת צומת מעגלית07/05/2006
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ מק/ 5039הקטנת קוי בנין צדדי ואחורי למבנה קיים בלבד28/05/2006
יבנהתוכניתיב/ מק/ 122/ 4/ א/ 1שינוי קו בניין צדדי באזור מגורים א'07/05/2006
רחובותתוכניתרח/ מק/ 550/ ב/ 9/ 4תוספת קומות, תוספת יח"ד,שינוי בקווי בניין צדדיים16/05/2006
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 15/ 73העברת שטחים עיקריים,חלוקת שטחי שרות,שינוי בקווי בניין28/06/2006
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 8/ 55תוספת של 3.2 יח"ד,קביעת הוראות בניה,תוספת הקלה,קביעת קווי בנין28/05/2006
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ מק/ 5040אישרור רוחב השביל וגבולותיו וביטול תרש"צ 3/42/7,קביעת רוחב השביל
דרום השרון, מתןתוכניתשד/ מק/ 104/ 21הרחבת דרך בתוואי מאושר06/12/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1232/ 81שינוי קווי בנין,שינוי תכסית קרקע, העברת שטחים מקומה לקומה02/08/2006
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 485/ 41חלוקת המגרש לשני מגרשי מגורים.קביעת הוראות בדבר גודל מגרש,שינוי בינוי
ראש העיןתוכניתרנ/ מק/ 78הקטנת קו בנין צדדי צפוני ודרומי, הגדלת מס' יח"ד19/10/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1201/ 78תוספת יח"ד,תוספת קומה+קומה חלקית05/10/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1240/ 36איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים הגדלת ש.צ.פ05/07/2007
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 485/ 17/ דאיחוד וחלוקה,שינוי בתכנית בינוי,שינוי בקווי בניין, הגדלת תכסית הבניין13/06/2006
עמק חפר, אביחילתוכניתעח/ מק/ 10/ 6/ 1הגדלת תכסית הקרקע,הקטנת קו בניין קדמי וצדדי07/06/2006
ראש העיןתוכניתרנ/ מק/ 54שינוי בקווי בניין צדדיים ואחורי ביעוד מגורים28/02/2007
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 1/ 15/ מזתוספת שטח עיקרי בקומת מגורים, הפחתת שטח עיקרי בעלית גג.שינוי בקו בניין אחורי.28/06/2006
מצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ מק/ 4165שינוי וקביעת קווי בניין07/06/2006
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 1/ 15/ מושינוי בקו בניין אחורי.19/10/2006
עמק חפר, ידידיהתוכניתעח/ מק/ 137/ 8/ 1איחוד וחלוקת מגרשים, הגדלת שטחים, הרחבת דרך חקלאית22/06/2006
לודתוכניתלד/ מק/ 425/ 2שינוי בינוי באזור מגורים ב',איחוד וחלוקה.31/08/2006
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ מק/ 4/ 1/ 276איחוד וחלוקה מחדש,תוספת אחוזי בניה,הגדלת מס' יח"ד,הגדלת תכסית,שינוי קווי בניין30/10/2006
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 109/ 10הרחבת תוואי דרך מאושר