ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2006005 מתאריך 27/02/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000.
שרונים, פרדסיהתוכניתהצ/ 3/ 1/ 99שינוי יעוד מאזור מגורים א' לאזור מגורים א' מיוחד בו תותר הקמת 3 יח"ד20/08/2007
טייבהתוכניתטב/ 2936קביעת חזית מסחרית על המגרש.העלאת אחוזי בניה ל - 39% בקומה30/11/2006
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 250/ אשכונת מגורים בצפון אבן יהודה
הוד השרוןתוכניתהר/ 1310שימור תוואי נחל הדר ופיתוח בסביבתו, הקמת שכונת מגורים חדשה
נס ציונהתוכניתנס/ מק/ 180/ 1הרחבת בית עלמין עירוני - נס ציונה07/10/2008
רחובותתוכניתרח/ 550/ ד/ 20/ 6הגדלת זכויות בניה מ- 12 ל-20 יח"ד השטח המסחרי ללא שינוי, הגדלת מס' ק' מ- 5 ל-831/07/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ 1216/ 27/ אשינוי יעוד קרקע חקלאית ל: דרכים חדשות והרחבת קימות,מגורים,ש.ב.צ,ש.צ.פ,ש.פ.פ.18/11/2008
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
עמק חפר, ידידיהתוכניתעח/ מק/ 188/ 1שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת דלק-קביעת הוראות בניה - תחנת דלק-כפר ידידיה
רעננהתוכניתרע/ 1/ 538תוספת שטח עיקרי למגורים בחלל סגור קיים מתחת לדירות הגן הקיימות ללא הגדלת יח"ד.28/08/2006
נתניהתוכניתנת/ 368/ 17ישפרו-אזה"ת ק. ספיר, שינוי מתעשיה לאזור מעורב, הגדלת שטחים עיקריים ושטחי שרות.16/05/2012
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 9/ 49שינוי ממבני ציבור וש.פ.פ. למגורים מיוחד, קביעת זכויות בניה, הרחבת דרך קיימת.
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3421קביעת ארבע קומות במקום שלוש קומות, קביעת הוראות בניה.25/06/2006
נתניהתוכניתנת/ 368/ 14/ אכביש איקאה,התווית דרך חדשה,שינוי מתעשיה,ש.צ.פ. ושרותים עירוניים למעורב,ש.צ.פ.25/05/2011
דרום השרוןתוכניתשד/ 235תכנית לישור קטע דרך 5504 מערבית למחלף אייל.28/06/2007
חוף השרון, געשתוכניתחש/ 8/ 3/ 1קביעת הוראות לאישור תכנית בינוי כתנאי למתן היתרי בניה.
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 312הרחבת קבוץ חפץ חיים, החלקות החקלאיות.08/11/2006
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 282/ 4הרחבת קבוץ חפץ חיים - שכונת גני-טל.26/11/2006
נושאמחוז מרכזנושא כללי