ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2006006 מתאריך 13/03/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גזר, נעןתוכניתגז/ 29/ 24הכשרת קרקע חקלאית כריית חול והטמנת פסולת יבשה-נען.26/12/2007
טייבהתוכניתטב/ 2352שינוי יעוד מחקלאי ל-ש.צ.פ. ו-תעשיה.28/08/2006
יבנהתוכניתיב/ 154/ 10שינויים בהתווית רשת הדרכים וביטול דרכים,שינוי יעוד במגרש ממסחרי ודרך למג' מיוח23/10/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ 1241/ 90תוספת זכויות בניה, שטחים עיקריים עיליים.02/08/2006
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 4/ 1שינוי מאיזור מרכז עסקים וש.צ.פ. למגורים מיוחד רב קומות ש.צ.פ. וש.ב.צ הגדלת שטח
יבנהתוכניתיב/ 201/ 4מתנ"ח יבנה מרכז משולב לתחבורה, שירותי מסחר, תרבות ובילוי.08/01/2009
שורקות, גן רוה, נטעיםתוכניתבר/ 51/ 16חלוקת משק חקלאי לשני מגרשים, חלקה א - משק חקלאי, ומגרש למגורים א.14/06/2007
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 110/ 20התחדשות עירונית במתחם השוק.
רחובותתוכניתרח/ 400/ א/ 22תוספת לשטח העיקרי לדירה העליונה.12/12/2006
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5110/ 1קביעת הוראות בניה למרתפים באזור מגורים צמודי קרקע.28/06/2006
הוד השרוןתוכניתהר/ 329/ 46שינוי מחקלאי לש.צ.פ דרך ואזור מגורים ג' וממסחר לש.צ.פ
חוף השרון, יקוםבקשה ועדה מקומיתחש/ ש/ 141פארק יקום תכנית בינוי ופיתוח.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1232/ 80התרת המרת שטחים עיקריים למסחר בקומת קרקע ובקומה מעליה בשטח העיקרי.
יבנהתוכניתיב/ 167/ 2פרוייקט התחדשות עירונית במסלול פינוי בינוי - עבור מתחם הכלנית השושנים ביבנה.23/07/2007
יבנהתוכניתיב/ 164/ 2התחדשות עירונית במסלול פינוי בינוי - עבור מתחם האלון ביבנה.08/11/2007
נתניהתוכניתנת/ 554/ 16ברכת חנון ס.ע.ן שינוי מתעשיה א,לאזור תעסוקה שטחים עיקריים ושרות.הגדלת קומות.
רחובותתוכניתרח/ 44/ 5"הפיכת מגורים לשצ"פ וריכוז בנייה רוויה במתחם אחד"25/11/2010
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 312הרחבת קבוץ חפץ חיים, החלקות החקלאיות.08/11/2006
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 282/ 4הרחבת קבוץ חפץ חיים - שכונת גני-טל.26/11/2006
נושאמחוז מרכזנושא כללי