ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדה מקצועית למים וביוב

מס' 2006002 מתאריך 28/02/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 451עבודות מים וביוב - מזכרת בתיה.
עמק חפרבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 459מט"ש עמק חפר - תכנית כללית לשיפוט.
יבנהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 464קו מחבר קידוח יבנה 128 תת קרקעי.
נתניהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 466שדרוג מט"ש נתניה
ראש העיןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 477ראש העין - קו ביוב ראשי.
גזר, שעלביםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 497ק.שעלבים שפכי הקבוץ למט"ש איילון, שכונת הבנים.
שורקות, גן רוה, פלמחיםבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 499תחנת שאיבה וקו סניקה פלמחים - חוף הים. גן רווה.
שורקות, נחל שורקבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 500קו מחבר ת"ש 6 בשפד"ן לכביש 431.
נתניהבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 502בניית תחנת שאיבה לשפכים.
דרום השרון, גבעת ח"ןבקשה ועדה מקומיתמח/ ש/ 504מערכת טיהור שפכים בית קפה חנדל'ה.
נושאמחוז מרכזנושא כללי