ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2006008 מתאריך 10/04/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רמלהתוכניתלה/ 240/ 6שינוי יעוד קרקע, קו בנין, קביעת אחוזי בניה - רמלה - רח' האצ"ל02/08/2006
לב השרון, שרונים, צורן קדימהתוכניתמח/ 187גן לאומי יער קדימה.
טייבהתוכניתטב/ 3068שינוי יעוד מאזור חקלאי07/03/2010
גזר, שורקותתוכניתמח/ 215שיפור תוואי למסילת הרכבת לאזור יסודות ויצירת מפגש דו מפלסי עם כביש 3.09/08/2006
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3074/ 2"גבעת שמואל צפון"
נתניהתוכניתנת/ 552/ 29תוספת: יח"ד מ-13 ל-14, שטחי בניה 5% בקומה עליונה, תוספת קומה, קביעת קוי בניה..05/02/2008
דרום השרון, קסם, ג'לג'וליהתוכניתשד/ 1004/ 7שינוי יעוד קרקע:מש.צ.פ. למגורים ג', ממגורים לדרך.25/09/2006
שורקות, גדרות, שדמהתוכניתבר/ 158/ 14פיצול נחלה ע"י שינוי יעוד ממגורים בנחלה למגורים א'.24/01/2007
נתניהתוכניתנת/ 552/ 38תוספת שטח עיקרי בקומה השביעית לדירה דרומית, שינוי קווי בניין צדיים.07/01/2010
מצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2050הרחבת בית דגן17/04/2012
נתניהתוכניתנת/ 400/ 5/ 12ביטול תכנית עליות לגג.21/05/2007
רחובותתוכניתרח/ 1250/ 81שינוי ממגורים ב' לג',הגדלת מס' יח"ד,תוספת קומה חלקית,הקטנת קו בנין למרפסות בלב23/10/2006
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 117הגדלת שטח עיקרי , הגדלת שטח קומת קרקע.25/09/2006
נתניהתוכניתנת/ 600/ א/ 21שינוי ממגורים מיוחד למיוחד רב קומות.הגדלת:שטחים עיקריים ושרות.מס' יח"ד וקומות30/04/2008
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3166שינוי מדרך קימת לשצפ, שינוי מיקום השבצ, מגורים א ושצפ, ללא שינוי בשטח המקרקעין
טייבהתוכניתטב/ 3400תכנית מתאר טייבה אשכול ישובים מס' 5, גיבוש תכנית המתאר.
נושאמחוז מרכזנושא כללי
תוכניתתמא/ 37/ א/ 1/ 2תכנית מתאר ארצית חלקית למערכת הולכת גז טבעי - תוואי עוקף באר שבע23/08/2006
תוכניתתמא/ 37/ תשינויים בהוראות תכניות מתאר ארציות ברמה מפורטת לגז טבעי23/08/2006
תוכניתתמא/ 13/ 10 כנרתתכנית מתאר ארצית לחופי ים כנרת - "שביל סובב כנרת"28/03/2007