ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז

מס' 2005084 מתאריך 27/04/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
רמלהתוכניתלה/ מק/ 160/ א/ 29איחוד וחלוקה,החלפת חלקות שב"צ,הגדרת קוי בנין.
מצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ מק/ 4100/ 3איחוד וחלוקה,שינוי בקו הבניין,שינוי של הוראות בדבר בינוי,שינוי חלוקת שטחי בניה09/11/2006
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 7/ 57קביעת קווי בניןן,העברת זכויות בניה מקומה א' לקומת הקרקע30/10/2006
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 189/ 3שינוי בקו בנין לקו לבניה עיקרית31/08/2006
רחובותתוכניתרח/ מק/ 2110/ א/ 2הסדרת תוואי דרך קיימת31/01/2007
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ מק/ 263/ 2/ 2מתחם קוטג'ים במרכז היישוב,איחוד וחלוקה,הפחתת יח"ד בהסכמת בעלים
נתניהתוכניתנת/ מק/ 553/ 42שינוי קווי בנין.20/02/2007
נתניהתוכניתנת/ מק/ 553/ 43תוספת קומות, הקטנת קווי בנין, תוספת יח"ד,תוספת שטח עיקרי14/01/2007
אלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 3/ 4הגדלת אזור לבנייני ציבור ע"ח מגורים.
אלעדתוכניתאל/ מק/ 195/ 1/ 22הגדלת שטח לצרכי ציבור
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 741/ 5הוספת יח"ד,ביטול חזית מסחרית בקומת קרקע,שינוי קווי בנין16/04/2008
הוד השרוןתוכניתהר/ מק/ 1304/ 4הקמת מרכז טניס בשטח ציבורי ע"י: איחוד וחלוקה,שינוי בגודל מגרש מינימלי.
דרום השרון, ירחיבתוכניתשד/ מק/ 104/ 22שינוי קו בניין קדמי למבנה מגורים,שינוי קו בניין אחורי למבנה חקלאי.15/03/2007
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסוןתוכניתיד/ מק/ 5041איחוד מגרשים 1 ו 2,קביעת קו בנין,הגדלת אחוזי בניה06/12/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1257/ 1שינוי קו בניין לרח' גוטמן.05/07/2007
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1207/ 41הגדלת מס' יח"ד.
לב השרוןתוכניתצש/ מק/ 0/ 2/ 82הרחבת דרך בתוואי מאושר בתכנית בת תוקף31/01/2007
חוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 36איחוד וחלוקה במגרשים ביעוד שטח למבני ציבור ושפ"פ,הגדלת שטח למבני ציבור
נתניהתוכניתנת/ מק/ 366/ 40שינוי קווי בניין, שינוי תכסית ע"י העברת זכויות בנייה,ניוד שטח עיקרי לשטח שירות31/08/2006
גבעת שמואלתוכניתממ/ מק/ 3169/ 1איחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים של מגרשים ציבוריים בגבעת שמואל09/11/2006
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 168/ 17הכללת תחנת תדלוק ע"פ תמ"א 18,הקמת מנהרת רחיצה,שינוי קווי בניין09/11/2006
כפר סבאתוכניתכס/ מק/ 494תוספת יח"ד במסגרת שטחים קיימים07/06/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 1234/ 26הגדלת מס' יח"ד,שינוי קו בניין,שינוי מרווחי צד02/07/2006
חבל מודיעין, רנתיהתוכניתגז/ מק/ 49/ 17איחוד וחלוקה בהסכמה,העברת שטחים05/10/2006
ראשון לציוןתוכניתרצ/ מק/ 1/ 2/ 3/ 19מתחם הצלחת יחזקאל-שינוי קווי בניין בקומת קרקע תחתונה12/09/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ מק/ 2007/ 2שינוי תכנית מתאר מס' פת/ מק/ 2007/ א ותכנית פת/ במ/ 200709/05/2007