ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2006009 מתאריך 24/04/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 136.
זמורה, גדרהתוכניתמח/ 141שינוי משטח חקלאי למגורים א' ב' וש.צ.פ.08/06/2006
הוד השרוןתוכניתהר/ 1306מתחם ו' - ציר החינוך
רחובותתוכניתרח/ 2200שינוי ייעוד של מתחם א' משטח חקלאי לאזור מגורים, שצ"פ, מבני ציבור + גן הפקאן12/12/2007
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 3/ 3תכנית איחוד וחלוקה חדשה בהסכמת בעלים05/01/2012
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 29/ 7המשך הפיתוח האורבני של ראשל"צ במטרה להגיע אל קו המים עם מגוון יעודים.
רמלהתוכניתלה/ 301/ א/ 1קביעת:דרכים חדשות וביטול קיימות,מעבר תת קרקעי מתחת למסילת הברזל צמוד לכבי44
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 300התאמה והרחבת בית העלמין הקיים לקבורת נפטרי האזור ונפטרים חסרי דת.26/11/2012
דרום השרון, קסם, ג'לג'וליהתוכניתמח/ 255תכנית מתאר ג'לג'וליה לשנת 2020.
גזרתוכניתמח/ 259הקמת "מאגר"גזר שילוב מפעלי הקולחים של גוש דן ונשר.16/05/2012
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 210שינוי קוי בניין,שינוי של הוראות, תוספת לזכויות הבניה24/04/2012