ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2006010 מתאריך 01/05/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 105/ אמזרח תל-מונד05/01/2012
טייבהתוכניתטב/ 2935אתר קומפוסטציה "טייבה"
זמורה, קרית עקרוןתוכניתזמ/ 303/ 2תוכנית זמ/ 303/ 2
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 1000/ 15קביעת ארכה נוספת של התקופה בה רשאית הועדה המקומית לתכנון ובניה, לתת היתרי בניה03/02/2003
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 25/ לותוספת זכויות בניה : 170 מ"ר שטח עיקרי ו- 30 מ"ר שטחי שירות04/12/2008
רחובותתוכניתרח/ 2200שינוי ייעוד של מתחם א' משטח חקלאי לאזור מגורים, שצ"פ, מבני ציבור + גן הפקאן12/12/2007
טירהתוכניתטר/ 2159/ 1קביעת מס' קומות בהתאם לקיים, קביעת בית קברות פרטי בהתאם לקיים.05/08/2010
נושאמחוז מרכז(3)ביוב
נתניהתוכניתנת/ 800/ 74תוספת שטח עיקרי בקומה שישית, הפיכת קומת גג לקומה, שינוי קו בנין.28/06/2007
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 22/ 56איחוד וחלוקה בין ש.צ.פ., ש.ב.צ. ומגורים ב' ללא שינוי בשטח של כל יעוד קרקע.12/12/2006
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 102/ 4שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים באזור המסחרי,מבלי לשנות את סך השטח הכולל המותר17/07/2006
רעננהתוכניתרע/ 1/ 546תוספת שטחים עיקריים.25/09/2006
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 43/ 11תוספת שטח לסגירת מרפסות בקומה א' של דירות הגג.26/12/2007
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 55/ 12תוספת שטח עיקרי לסגירת מרפסות שירות.20/08/2007
מצפה אפק, כוכב יאירתוכניתשד/ 1002/ 14חלוקת השטח בתחום התכנית למגורים, שטח למבני ציבור, ש.צ.פ דרכים משולבות.
ראש העיןתוכניתרנ/ 212הגדלת מס' הקומות המותר לבניה מעל קומת מסחר,ומס' יח"ד,הבלטת גזוזטראות ומרפסות.
רעננהתוכניתרע/ 2005/ זתוספת לשטחי בניה עיקריים בבנין מגורים קיים.05/08/2010
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ לבקביעת זכויות בניה והוראות לבינוי.26/02/2007
רעננהתוכניתרע/ 1/ 554תוספת שטח עיקרי באמצעות סגירת מרפסת.20/08/2006
נס ציונהתוכניתנס/ 132/ בשינוי מחקלאי ליצירת נגישות לאזור טירת שלום,מתן פתרונות ביוב וניקוז,הקצאת ש.צ.פ
חבל מודיעין, שילתתוכניתגז/ 159/ 19אזור תעשיה מלאכה ותעסוקה - שילת
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ לדקביעת זכויות בניה.תותר בניית חדר ע"י סגירת מרפסות פתוחות ב-2 דירות,שמירת חזיתו09/08/2006
אלעד, דרום השרוןתוכניתמח/ 258הרחבת קטע דרך מס' 4711 צפון - מזרחית לאלעד.
נושאמחוז מרכזנושא כללי
חיפהתוכניתתמא/ 13/ ב/ 1/ אתכנית מתאר ארצית מפורטת ליבוש נמל הכרמל - שלב א'30/10/2003
תוכניתתמא/ 37/ התמא חלקית לגז טבעי - חיבור מערכת הולכת הגז הטבעי למתקני ההתפלה בפלמחים ובשפד"ן18/12/2006