ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2006011 מתאריך 15/05/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתחמ/ 76/ 5אזור מגורים א, ב, ג, ג מיוחד, ב.ציבור, מסחר, ת. דלק, אזור מלאכה ואחסנה, ספורט.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 85/ 1מתחם ראשונים"
טייבהתוכניתטב/ 3068שינוי יעוד מאזור חקלאי07/03/2010
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
פתח תקוהתוכניתפת/ 1209/ 84הסדרת "צומת אברבנאל-חזון איש-סוקולוב" שינוי מש.צ.פ לדרך למגורים ב'.מדרך לש.צ.פ23/10/2006
דרום השרוןתוכניתשד/ 1002/ 17שינוי יעוד מש.צ.פ. לשטח למגורים.17/09/2008
גזרתוכניתגז/ 7/ 16"צומת-בילו" מלונות דרכים, משרדים רפואיים, מרפאות ומסחר.
חבל מודיעין, ברקתתוכניתגז/ 565/ 36מגרש הדרכה לנהגים - אתר ברקת.
נתניהתוכניתנת/ 750/ 29שינוי ממגורים ג' מיוחד,ש.צ.פ,ש.ב.צ,למגורים מיוחד,ש.צ.פ,ש.ב.צ,ש.פ.פ תוספת יח"ד.30/05/2010
יבנה, שורקות, גן רוהתוכניתמח/ 228הרחבת מחלף יבנה17/09/2008
שורקות, נחל שורק, יד בנימיןתוכניתבר/ 256/ 7יד בנימין- מ.א. נחל שורק24/12/2006
תוכניתתמא/ 3/ 87גריעת דרך אזורית בסביון18/12/2006