ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית

מס' 2006009 מתאריך 29/05/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גזר, מצליחתוכניתגז/ 16/ 13תכנית מפורטת מס' גז/13/16 שינוי לת.מ. גז/במ/19926/09/2011
רמלהתוכניתלה/ 200/ 2/ 1/ בתספת יחידות דיור מוגן לקשישים במבנה נוסף,הריסת מבנה קיים המשמש כאולם רב תכליתי
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 1/ 26/ 1תוספת שימוש במרתפים כמקום עסק של בעל מקצוע חופשי באזור מגורים.08/02/2010
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 38הגדלת שטח עיקרי במגרש 1435 ב- 30 מ"ר.
עמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 11פיצול משק עזר מחקלאי מיוחד למשק עזר.
רעננהתוכניתרע/ 1/ 557שינוי משטח למוסד למגורים ג' מיוחד, קביעת מס' יח"ד, זכויות בניה, ובינוי.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1223/ 23קביעת שימושים מותרים בשטח למוסד ציבורי, שינוי משטח בית חולים.
עמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 14שינוי מחקלאי מיוחד מושב, למשק עזר, למגרש מגורים, ולמגרש להרחבת דרך.
עמק חפר, בית חרותתוכניתעח/ 132/ 9מתן גישה אחורית לנחלה חקלאית בויתקין עם רחבת סבוב וזכות מעבר כגישה לתחנת סניקה
מצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2052שינוי יעוד משטח למבני ציבור, לאזור מגורים א' להשלמת מגרש עפ"י מצב קיים.30/04/2008
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 232/ 4תוכנית בר/ 232/ 4
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ לותוספת שטח עיקרי עבור סגירת 3 מרפסות בקומה ב', קביעת הוראות.20/08/2007
עמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ 15/ 45הפרדת מגרש מגורים חד משפחתיים, מאזור מגורים ב מיוחד למגורים חד משפחתיים...04/09/2007
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ להתיקון שטח השרות למרחבים מוגנים, תיקון מידת בליטת מרפסות.21/05/2007
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 132/ 17/ 3/ 3מחסום חשמלי בכניסה לרח' וולף וילנסקי,באשור מכבי אש ומשטרת ישראל.
רעננהתוכניתרע/ 2007/ אתוספת זכויות בניה לדירות קיימות,קביעת הוראות בינוי לאופן ניצול תוספת זכויות הב11/11/2008
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 78תוכנית מש/ 8/ 1/ 78
רעננהתוכניתרע/ 1/ 308/ גתוספת לשטח עיקרי במגרש א', שינוי קו בנין צדדי במגרש א'.05/02/2008
רחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 23תוספת שטח עיקרי בשיעור 12 מ"ר ליח"ד קיימת ע"י סגירה חלקית של 2 מרפסות פתוחות.26/12/2007