ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

מס' 2006012 מתאריך 05/06/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
פתח תקוהתוכניתפת/ 1233/ 16תוכנית פת/ 1233/ 16
פתח תקוהתוכניתפת/ 1223/ 31לקבוע מסגרת תכנונית להקמת מתחם עסקים משולב בתחנת תדלוק קיימת.דנמרק,ז'בוטנסקי.
נתניהתוכניתנת/ 800/ 69ראשל"צ 13 מע"ר, מאזור מגורים ג' לאזור מגורים מיוחד, תוספת שטח,שמוש בק"ק למשרד.
נושאמחוז מרכז(2)תכניות אב
נושאמחוז מרכז(5)תכניות לאישור לפי סעיף 108(ג) לחוק
יבנה, ראשון לציון, שורקותתוכניתמח/ 148פרוזדור מסילת הברזל בקטע ראשל"צ - פלשת.30/11/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ 1269/ 7/ דמתחם "ד" שיקום והחייאת מרכז העיר,יצירת דגש עצובי בולט למע"ר.
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 40/ אשינוי מחקלאי למגורים ב' מיוחד, לש.צ.פ. לדרכים, לאזור תעשיה, קביעת ש.פ.פ. לחניה16/07/2012
רחובותתוכניתרח/ 2010/ 33/ 4שינוי ממגורים ב' לג',הגדלת מס' יח"ד,תוספת שטח עיקרי,שינוי במס' הקומות.23/10/2006
רחובותתוכניתרח/ 158/ 10/ גאחוד חלקות למגרש בניה אחד,ביטול חזית מסחרית והמרת שטחי המסחר במגורים,הוספת יח"23/10/2006
נתניהתוכניתנת/ 552/ 41שקום מתחם אנדריוס.
פתח תקוהתוכניתפת/ 1601שינוי יעוד מאזור חקלאי למגורים ולשטחי ציבור ואיחוד מחלוקה ללא הסכמה.21/07/2011
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 282/ 4הרחבת קבוץ חפץ חיים - שכונת גני-טל.26/11/2006